Tekst: Patrycja Sosnowska
Zdjęcia: Halina Roszkowska, Helena Goś, Filip Lisiecki


Z okazji jubileuszu 145-lecia naszej szkoły 25 listopada, uczniowie wraz z nauczycielami zorganizowali wiele ciekawych atrakcji. Tradycyjnie odbyła się III już edycja Konkursu Recytatorskiego Język obcy vs język polski, polegająca na recytacji w parach tego samego wiersza (jedna osoba deklamuje w języku obcym, druga w języku polskim).
Konkurs rozpoczął się o godzinie 12:30 w nowej bibliotece szkolnej, której oficjalne otwarcie odbyło się przed rozpoczęciem wydarzenia. Uczniowie klasy 1B wraz z panią profesor Anną Cioch i panią profesor Danutą Przeździecką przygotowali miejsce dla uczestników, jury oraz publiczności. Konkurs otworzyli konferansjerzy – Dominika Kalinowska i Oktawian Trentowski.
W konkursie wystąpiło dwanaście par; wśród nich przeważały pary niemiecko-polskie, ale wystąpiły również dwie pary francusko-polskie i po jednej parze angielsko-polskiej i rosyjsko-polskiej. Jury oraz publiczność mieli możliwość wysłuchania wierszy takich autorów, jak: Julian Tuwim, Jan Andrzej Morsztyn, Krzysztof Kamil Baczyński, Stanisław Wyspiański czy Jean-Baptiste Poquelin (Molier). Warto zwrócić uwagę na osobę Karla Dedeciusa, niemieckiego tłumacza, z którego przekładów polskich utworów na język niemiecki skorzystali wszyscy uczniowie recytujący w tym języku.
Większość uczestników bardzo dobrze poradziła sobie z postawionym przed nimi zadaniem, w niektórych przypadkach dał o sobie znać stres, co prawdopodobnie wiązało się z dużą presją i konkurencją.
Po zakończeniu części pokazowej jury w składzie: pani profesor Renata Wojtaszewska, pani profesor Anna Podemska, pani profesor Marta Cieśla i pani profesor Marta Wikiera, udało się na tajną naradę. W tym czasie publiczność miała możliwość wybrania najlepszej pary przy użyciu kart do głosowania. W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu rozdano słodkie ciasteczka.
Po podliczeniu głosów oraz wypisaniu dyplomów nastąpiło ogłoszenie zwycięzców. Pierwsze miejsce oraz nagroda publiczności przypadła parze francusko-polskiej – Kacprowi Kwiatkowi z klasy 1A oraz Michałowi Czarnowskiemu z klasy 1C, którzy zaprezentowali fragment komedii Skąpiec Moliera. Drugie miejsce otrzymała Aleksandra Denysiuk i Jagoda Ząbek z klasy 1G, recytujące wiersz w języku rosyjskim i polskim pt. Dziś nikogo w domu nie ma Borisa Pasternaka. Trzecie miejsce zdobył duet niemiecko-polski, Aleksandra Musioł i Antoni Plasota z klasy 3H, którzy zadeklamowali wiersz Modlitwa autorstwa Jerzego Leiberta. Uczniowie w ramach nagród otrzymali książki tegorocznej polskiej noblistki Olgi Tokarczuk.
Organizacja konkursu w szkolnej bibliotece była możliwa dzięki uprzejmości pań tam pracujących. Podziękowania należą się również jury, uczestnikom, pani profesor Halinie Roszkowskiej, która zachęciła uczniów do skorzystania z tłumaczeń Karla Dedeciusa oraz pani profesor Annie Cioch i pani profesor Danucie Przeździeckiej, które czuwały nad przebiegiem całego wydarzenia. Ponadto szczególne podziękowania należą się pani profesor Annie Cioch, która udostępniła własne obrazy jako element dekoracji biblioteki podczas konkursu.


Zamknij menu
Skip to content