Język polski Wioletta Ciak
Joanna Karpińska
Jolanta Klimas-Górecka
Anna Kramek-Klicka
Iwona Możejko
Przemysław Szymański
Małgorzata Wiśniewska
Renata Wojtaszewska
Język angielski Monika Cena
Marta Cieśla
Anna Cioch
Aneta Fraind-Lisowska
Anna Gelo
Izabella Jarmolińska
Lucyna Michałka-Kempisty
Justyna Pastuszka
Danuta Przeździecka
Przemysław Rzeszotarski
Katarzyna Zúñiga
Język niemiecki Marta Brodzik
Katarzyna Mirosław
Halina Roszkowska
Piotr Żurawski
Język francuski Edyta Nałęcz-Dźwigała
Marta Wikiera
Język hiszpański Tomasz Kościński
Maciej Rudnik
Marta Wikiera
Katarzyna Zúñiga
Język rosyjski Iwona Godlewska
Podstawy języka łacińskiego Irena Tryc
Historia Tomasz Dołęga
Artur Jabłoński
Katarzyna Kozubowska
Alina Lachowska
Patrycja Malanowicz
Adam Rębacz
Natalia Szumska
Mariusz Szczodry
Historia i teraźniejszość Tomasz Dołęga
Artur Jabłoński
Katarzyna Kozubowska
Alina Lachowska
Patrycja Malanowicz
Adam Rębacz
Natalia Szumska
Mariusz Szczodry
Wiedza o społeczeństwie Tomasz Dołęga
Artur Jabłoński
Katarzyna Kozubowska
Alina Lachowska
Patrycja Malanowicz
Anita Mikucka-Moczek
Adam Rębacz
Mariusz Szczodry
Katarzyna Zúñiga
Matematyka Anna Baran
Elżbieta Błahuta
Mateusz Dębowski
Grzegorz Dłużewski
Ewa Kołosowska
Joanna Kiełbasa
Paweł Kubik
Janusz Kucharczuk
Maria Mędrzycka
Alicja Młodzianka
Barbara Nayar
Ewa Nizińska
Aleksandra Przeniosło
Dominika Regiec
Anna Sutkowska
Jakub Szmyt
Jolanta Żak
Informatyka Joanna Bobkowska
Jacek Krupski
Janusz Kucharczuk
Przemysław Rzeszotarski
Małgorzata Sobczuk
Tomasz Sypniewski
Geografia Barbara Braun
Jakub Diakowicz
Karolina Wolszczak
Chemia Patryk Borowski
Agata Jagielska
Małgorzata Karwowska-Stefaniak
Anna Kończyk
Szymon Kucharski
Joanna Redak
Jadwiga Szczęsna
Fizyka Anna Drosio
Kaja Olko
Zofia Pietrzak
Urszula Rodziewicz
Robert Rutkowski
Adam Zbierski
Biologia Lidia Cąder-Mierzejewska
Jolanta Drózd
Halina Górska
Anna Hnydka
Henryka Zganiacz
Filozofia Andrzej Wołosewicz
Etyka Anna Hnydka
Andrzej Wołosewicz
Podstawy przedsiębiorczości Marta Brodzik
Anita Mikucka-Moczek
Marta Wikiera
Edukacja dla bezpieczeństwa Krzysztof Tomaszewski
Wychowanie fizyczne Paulina Batorzyńska
Bartosz Juszczuk
Monika Koper
Katarzyna Michalak
Małgorzata Michalska-Sikorska
Małgorzata Siemaszko
Andrzej Piechociński
Jerzy Stankiewicz
Krzysztof Wrzołek
Wychowanie do życia w rodzinie Lidia Cąder-Mierzejewska
Halina Górska
Małgorzata Michalska-Sikorska
Małgorzata Siemaszko
Religia ks. Jarosław Bonarski
Piotr Sosnowski
Tomasz Sypniewski
Pedagog Beata Badziukiewicz
Leszek Kacprowicz
Psycholog Anna Dębska
Biblioteka Marta Brodzik
Iwona Godlewska
Anita Mikucka-Moczek
Edyta Nałęcz-Dźwigała
Jolanta Surgiewicz
Doradztwo zawodowe Leszek Kacprowicz