Inspektor ochrony danych w IX Liceum Ogólnokształcącym: Przemysław Rzeszotarski
Kontakt: e-mail: iod@hoffmanowa.pl