„Proponowana Czytelnikowi książka jest pierwszą próbą całościowego ukazania poglądów Klementyny z Tańskich Hoffmanowej na edukację kobiet pod kątem zadań społecznych oraz próbą oceny jej stanowiska, dokonań w zakresie działań zarówno pedagogicznych, jak i patriotyczno-charytatywnych. Nikt dotychczas nie analizował tych zagadnień wykorzystując w tak szerokim zakresie korespondencję prywatną pisarki, w znacznej części nigdzie jeszcze niepublikowaną.”

– ze wstępu J.E. Dąbrowskiej

 

„Klementyna z Tańskich Hoffmanowa była kobietą niepowszednią, która – łamiąc konwenanse – zarabiała pisarstwem i której powierzono ważne funkcje związane z nadzorem pensji warszawskich. Była też pierwszą przedstawicielką polskiej pedagogiki, która w dziedzinie edukacji kobiet – jak pisze w swej pracy Joanna Dąbrowska – miała spójną koncepcję opartą na wiedzy pedagogicznej, czerpanej z literatury polskiej i francuskiej…

Autorka zgromadziła ogromny materiał naukowy, odnoszący się do życia osobistego, zawodowego oraz aktywności na niwie publicznej Klementyny Hoffmanowej. Wiele ze źródeł rękopiśmiennych wprowadziła po raz pierwszy…”

– z recenzji prof. dr hab. Ireny Szybiak


Książka wydana w roku 2008 przez Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana nie jest już dostępna w księgarniach. Biblioteka naszego liceum otrzymała ją od samej autorki wraz z listem, który za jej zgodą publikujemy poniżej.
Bardzo dziękujemy za ten cenny dla naszej szkoły dar.