WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW SĄ PRZYJMOWANE:

  • codziennie w godz. 8.00 – 16.00 w sekretariacie szkoły
  • w czasie, gdy trwają zebrania z rodzicami w sekretariacie szkoły
  • przelewem na konto, numer podany poniżej:

Santander Bank Polska (dawniej BZ WBK)
nr konta 62 1090 2851 0000 0001 0920 9258
w tytule wpłaty prosimy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, RR


REGULAMIN RADY RODZICÓW
REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZBIERANIA DANYCH


UBEZPIECZENIE
Decyzją Rady Rodziców nasz szkoła zawarła ubezpieczenie NNW w Ogólnopolskim Programie “Bezpieczne Dziecko – 2018” STU ERGO Hestia S.A.

Aby ubezpieczyć dziecko należy:
– wejść na stronę www.gestumbroker.pl
– wybrać zakładkę PROGRAM NNW “BEZPIECZNE DZIECKO – 2018;
– wpisać kod dostępu szkoły otrzymany od wychowawcy klasy;
– wybrać wariant ubezpieczenia;
– wpisać dane dziecka;
– opłacić składkę drogą internetową;
– indywidualny certyfikat otrzymają Państwo na wskazany adres mailowy.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie ubezpieczyciela lub u wychowawcy klasy.


Zamknij menu
Skip to content