WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW SĄ PRZYJMOWANE:

  • codziennie w godz. 8.00 – 16.00 w sekretariacie szkoły
  • w czasie, gdy trwają zebrania z rodzicami w sekretariacie szkoły
  • przelewem na konto, numer podany poniżej:

Santander Bank Polska (dawniej BZ WBK)
nr konta 62 1090 2851 0000 0001 0920 9258
w tytule wpłaty prosimy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, RR


REGULAMIN RADY RODZICÓW
REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZBIERANIA DANYCH


Przedstawiciele klas w Radzie Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

Ia Patrycja Zasępa
Ib Piotr Todys
Ic Robert Twarowski
Id Stanisław Podgórski
Ie Dorota Grzywacz
If Katarzyna Lipnicka-Kołtuniak
Ig Kamila Czerska
Ih Dorota Ściesińska
Iu Aneta Gołda
IIa Małgorzata Kończal
IIb Joanna Dmowska-Minkin
IIc Agnieszka Kosno
IId Anna Machnicka-Bednarczuk
IIe Iwona Garbarczyk
IIf Barbara Bielik
IIg Ewa Sienkiewicz
IIh Elżbieta Borsuk-Sorota
IIu Agnieszka Dąbrowska-Uss
IIIa Tomasz Bańkowski
IIIb Krzysztof Janiszowski
IIIc Andrzej Mysłek
IIId Katarzyna Bińkowska
IIIe Jacek Piasta
IIIf Aldona Lazar
IIIg Andrzej Jabłoński
IIIh Agnieszka Łucyn
IIIu Anna Grefkowicz
IIIA Izabela Struniewicz
IIIB Maciej Majewski
IIIC Karolina Moraczewska
IIID Piotr Dziubak
IIIE Marek Warmuz
IIIF Piotr Jaworski
IIIG Klaudia Żuber-Wigurska
IIIU Anna Berej