WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW SĄ PRZYJMOWANE:

  • codziennie w godz. 8.00 – 16.00 w sekretariacie szkoły
  • w czasie, gdy trwają zebrania z rodzicami w sekretariacie szkoły
  • przelewem na konto, numer podany poniżej:

Santander Bank Polska (dawniej BZ WBK)
nr konta 62 1090 2851 0000 0001 0920 9258
w tytule wpłaty prosimy wpisać: imię i nazwisko ucznia, klasa, RR


REGULAMIN RADY RODZICÓW
REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZBIERANIA DANYCH