ZEBRANIA W IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KLEMENTYNY HOFFMANOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/23:


8.09.2022 (czwartek) – godz. 16.30 – spotkanie rodziców uczniów kl. I z dyrekcją i z wychowawcami
15.09.2022 (czwartek) – godz. 16.30 – spotkanie rodziców uczniów kl. II-IV z dyrekcją i wychowawcami
12.01.2023 (czwartek) – godz. 17.30 – zebranie rodziców z wychowawcami klas I-IV
25.05.2023 (czwartek) – godz. 16.30 – zebranie rodziców z wychowawcami klas I-III – poinformowanie rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi w klasyfikacji rocznej