ZEBRANIA I DNI OTWARTE W IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KLEMENTYNY HOFFMANOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/22:


2.09.2021 (czwartek) – godz. 16.30 – spotkanie rodziców uczniów kl. I z dyrekcją i z wychowawcami
9.09.2021 (czwartek) – godz. 16.30 – spotkanie rodziców uczniów kl. II z dyrekcją i wychowawcami (sala gimnastyczna)
9.09.2021 (czwartek) – godz. 16.30 – zebranie rodziców uczniów kl. III z wychowawcami w klasach
16.09.2021 (czwartek) – godz. 18.30 – pierwsze zebranie rady rodziców

18.11.2021 (czwartek) – godz. 15.30 – 17.00 – dzień otwarty stacjonarnie z możliwością umówienia online
13.01.2022 (czwartek) – godz. 16.30 – zebranie z rodzicami online – zaproszenie wysyła wychowawca

17.03.2022 (czwartek) – godz. 15.30 – 17.00 – dzień otwarty stacjonarnie z możliwością umówienia online
17.03.2022 (czwartek) – godz. 16.30 – zebranie z rodzicami uczniów klas III po gimnazjum

26.05.2022 (czwartek) – godz. 16.30 – zebranie rodziców z wychowawcami – poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania
26.05.2022 (czwartek) – godz. 17.00 – 18.00 – dzień otwarty z możliwością umówienia online