Informujemy, że zakończył się etap wprowadzania do elektronicznego systemu rekrutacji potwierdzeń woli podjęcia nauki w IX LO.  Listy kandydatów  przyjętych  do klas pierwszych zostaną wywieszone w budynku szkoły 2 sierpnia o godz.12:00.

Od 3 sierpnia godz. 8:00 do 5 sierpnia godz.15:00 kandydaci nieprzyjęci mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej do klas, w których zostały  wolne  miejsca składając:

  1. wniosek (osobiście lub w formie elektronicznej)
  2. kopię świadectwa ukończenia szkoły
  3. kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  

Dokumenty przyjmowane  są w sekretariacie szkoły w godz. 8:00-16:00.

Liczba wolnych miejsc:

klasa 1abgh  biol- chem-mat   –  7
klasa 1c  mat-fiz-inf   –  1
klasa 1e  mat-geo-hist   –  2
klasa 1u  mat-fiz-ang   –  3

Brak wolnych miejsc w klasach:  1d  mat-fiz-chem   oraz  1f  mat-geo-wos  

Listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych w rekrutacji uzupełniającej zostaną wywieszone w budynku szkoły 16 sierpnia o godz.12:00.

Najniższa liczba punktów kwalifikująca do przyjęcia do IX Liceum:

klasa 1abgh  biol- chem-mat  177,75 pkt
klasa 1c  mat-fiz-inf   179,4 pkt
klasa 1d  mat-fiz-chem   174,8 pkt
klasa 1e  mat-geo-hist   174,75 pkt
klasa 1f  mat-geo-wos   176,4 pkt
klasa 1u  mat-fiz-ang   178,5 pkt

Informujemy, że Komisja Rekrutacyjna zakończyła weryfikację wniosków i osiągnięć kandydatów.

Listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klas pierwszych zostaną wywieszone w budynku szkoły
22 lipca o godz.12:00.

Od 23 lipca godz. 8:00 do 30 lipca godz.15:00 kandydaci zakwalifikowani są zobowiązani potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły składając w sekretariacie:
1.  oryginał świadectwa ukończenia szkoły
2.  oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
3.  wypełniony kwestionariusz (do pobrania poniżej)
4.  karta zdrowia
5.  dwa zdjęcia do legitymacji

Dokumenty należy dostarczyć osobiście w godzinach pracy sekretariatu 8:00-16:00.

Załączniki:
REGULAMIN REKRUTACJI na rok szkolny 2021/2022 do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej
KWESTIONARIUSZ

2021_kajaki

KLASA 2A NA SPŁYWIE KAJAKOWYM ŚWIDREM, czerwiec 2021

2021_gra_35

GRA MIEJSKA "35% wolności", czerwiec 2021

SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW HOFFMANOWEJ

Mimo pandemii i zdalnego nauczania naszym uczennicom i uczniom udało się uzyskać miejsca na podium w warszawskich zawodach piłki nożnej halowej chłopców, koszykówki chłopców i badmintonie dziewcząt. Gratulujemy!!!

Z wielką radością informujemy, że Wojciech Michalski, uczeń klasy 3A, zdobył brązowy medal i tytuł laureata 52. Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej, w której brał udział jako jeden z czterech reprezentantów Polski i jako jedyny reprezentant liceów warszawskich. Zawody odbyły się 25 lipca 2020 r. na Politechnice w Stambule. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, były one prowadzone zdalnie, a uczestniczyło w nich 231 zawodników z 60 krajów. Dzięki uzyskanemu tytułowi, Wojciech został przyjęty poza kolejnością w szeregi studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Serdecznie gratulujemy Wojciechowi oraz Pani Profesor Agacie Jagielskiej - nauczycielce chemii w klasie 3A i Pani Profesor Annie Kończyk, prowadzącej olimpijskie kółko chemiczne w naszej szkole.

PATRONKA
Zamknij menu
Skip to content