Drodzy Maturzyści,
zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych we wtorek, 11 sierpnia 2020r., w sekretariacie szkoły
według poniższego harmonogramu:

klasa 3A – godz. 11:30
klasa 3B – godz. 12:00
klasa 3C – godz. 12:30
klasa 3D – godz. 13:00
klasa 3E – godz. 13:30
klasa 3F – godz. 14:00
klasa 3G – godz. 14:30
klasa 3H – godz. 15:00
klasa 3U – godz. 15:30

Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły:
dezynfekcji rąk, zakrywaniu ust i nosa oraz zachowaniu dystansu społecznego.

Dyrekcja IX LO im. Klementyny Hoffmanowej

Drodzy Kandydaci, Szanowni Rodzice!

Mamy za sobą kolejny etap rekrutacji, podczas którego zostały przyjęte zaświadczenia o uzyskanych przez Was wynikach egzaminu ósmoklasisty.

12 sierpnia 2020 r. zostaną podane do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Od 13 sierpnia 2020 r. od godz. 8.00 do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają:

  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku);
  3. wydrukowany i uzupełniony kwestionariusz rekrutacyjny
  4. kartę zdrowia (jeśli kandydat ją posiada),
  5. dwa podpisane na odwrocie zdjęcia legitymacyjne.

KWESTIONARIUSZ

Dodatkowo od 13 sierpnia 2020 r. od godz. 8.00 do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 można składać wniosek do rekrutacji uzupełniającej, wykorzystując zamieszczony poniżej formularz. Dyrektor szkoły w porozumieniu z komisją rekrutacyjną będą rozpatrywali wnioski, jeśli w klasach pozostaną wolne miejsca.

WNIOSEK O PRZYJĘCIE W REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

Bardzo prosimy o przestrzeganie wyznaczonych zasad i terminów!

Komisja Rekrutacyjna
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej


Play
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Play
Slider
Slider
Zamknij menu
Skip to content