OŚWIADCZENIE

W związku z wykryciem zakażenia koronawirusem u jednego z naszych uczniów publikujemy decyzję Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie z dnia 6 września 2020 r. (w załączniku)

HARMONOGRAM WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W IX LO:

  • 16.09.2020 – ostateczny termin składania kandydatury na przewodniczącego szkoły
    (kandydat musi dostarczyć  20 podpisów uczniów popierających jego kandydaturę)
  • 17.09-30.09.2020 – kampania wyborcza
  • 01.10.2020 – pierwsza tura wyborów
  • 15.10.2020 – ewentualna druga tura wyborów

Z wielką radością informujemy, że Wojciech Michalski, uczeń klasy 3A, zdobył brązowy medal i tytuł laureata 52. Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej, w której brał udział jako jeden z czterech reprezentantów Polski i jako jedyny reprezentant liceów warszawskich. Zawody odbyły się 25 lipca 2020 r. na Politechnice w Stambule. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, były one prowadzone zdalnie, a uczestniczyło w nich 231 zawodników z 60 krajów. Dzięki uzyskanemu tytułowi, Wojciech został przyjęty poza kolejnością w szeregi studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Serdecznie gratulujemy Wojciechowi oraz Pani Profesor Agacie Jagielskiej - nauczycielce chemii w klasie 3A i Pani Profesor Annie Kończyk, prowadzącej olimpijskie kółko chemiczne w naszej szkole.

Play
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Play
Slider
Slider
Zamknij menu
Skip to content