Dyrektor: JOANNA KIEŁBASA
Wicedyrektorzy: ANNA SUTKOWSKA, ADAM RĘBACZ


tel: 22 628 05 45
fax: 22 622 48 35
e-mail: ixlo@hoffmanowa.pl


Sekretariat szkoły pracuje w godzinach 8.00 – 16.00 codziennie z wyjątkiem środy
W ŚRODY – SEKRETARIAT NIE PRZYJMUJE INTERESANTÓW