KATALOG BIBLIOTECZNY ONLINE


BIBLIOTEKA JEST CZYNNA CODZIENNIE W GODZINACH 8.00 – 15.30


BIBLIOTEKA WCZORAJ I DZIŚ
Opracowanie tekstu Dorota Dębińska; adiustacja Małgorzata Wiśniewska

Nie wiadomo jak długo w historii tej szkoły działa biblioteka. Niewykluczone, że powstała w tym samym roku, co pensja, która po latach przekształciła się w Hoffmanową. Jeśli tak, byłaby najstarszą tego typu placówką w Warszawie. Kilka zachowanych w zbiorach książek wskazuje, że biblioteka istniała już w XIX w. za czasów funkcjonowania pensji dla dziewcząt. Świadczyłyby o tym pieczęcie w najstarszych publikacjach z księgozbioru IX LO, na których odciśnięta jest nazwa : Zakład Naukowy Żeński Izabelli Smolikowskiej, oraz z podobną nazwą szkoły prowadzonej przez jej kolejną właścicielkę – Paulinę Hewelke.
W bibliotece, oprócz wyżej wspomnianych, można znaleźć również dzieła pozyskiwane dla niej niewiele później, w latach 1900-1939. Warto wspomnieć, że należą do nich publikacje tak znanych przedwojennych wydawnictw jak Gebethner i Wolff, Trzaska, Evert i Michalski czy J. Mortkowicz. Książki te stanowią cząstkę zbiorów przechowywanych w dawnej siedzibie Hoffmanowej przy ul. Marszałkowskiej jeszcze w czasie okupacji. Ostatecznie jednak uległy one rozproszeniu i zaginęły w późniejszych latach II wojny światowej.
Obecny, bardzo obszerny księgozbiór, powstawał w okresie powojennym. Liczy on ponad 31000 woluminów, co roku powiększając się o ok. 500 nowych pozycji. Zgromadzony został przede wszystkim dzięki zakupom, ale też i darom absolwentów, nauczycieli, a także warszawskich bibliotek. Darczyńcami były również osoby niezwiązane ze szkołą, które zdecydowały się przekazać książki Hoffmanowej ze względu na renomę liceum znanego warszawiakom z utrzymującego się od lat wysokiego poziomu nauczania.
Od pewnego czasu do zbiorów wprowadzane są nie tylko książki, czasopisma i broszury, ale także dokumenty na nośnikach elektronicznych, z pokaźną już płytoteką ok. 300 DVD z filmami fabularnymi, popularno-naukowymi i dokumentalnymi.
Ze względu na potrzeby nauczycieli i uczniów rozszerzana i uaktualniana jest oferta tytułów przygotowujących do egzaminów maturalnych, prezentacji i projektów tworzonych przez licealistów na lekcje oraz przy innych okazjach, takich jak wycieczki klasowe czy uroczystości szkolne. Wśród opracowań znajdują się zarówno podręczniki akademickie, jak i wydawnictwa popularyzujące wiedzę. Bardzo dobrze zaopatrzone są działy poświęcone psychologii, oświacie i wychowaniu oraz samokształceniu.
Szeroki wybór literatury pięknej i jej pogranicza obejmuję klasykę, literaturę współczesną nagradzaną i cenioną przez krytyków, jak również książki polecane przez nauczycieli czy uczniów. Dla zainteresowanych beletrystyką w językach obcych wydzielono poddziały utworów angielskich, niemieckich, francuskich i rosyjskich. Najbogatszy z nich – w języku angielskim, składa się z wersji oryginalnych oraz wydań przystosowanych dla czytelników o różnym poziomie znajomości języka.
Udostępnianie, katalogi i większość prac z danymi bibliotecznymi prowadzi się drogą elektroniczną, korzystając z kolejnych wersji programu MOL, używanego w bibliotece od połowy lat 90-tych, kiedy rozpoczęto w niej komputeryzację.
Biblioteka znajduje się na pierwszym piętrze szkoły i jest czynna od poniedziałku do piątku. Mogą z niej korzystać pracownicy i uczniowie Hoffmanowej, a poprzez uczniów – ich rodzice i rodzeństwo. Odwiedzający mają do swojej dyspozycji również czytelnię z księgozbiorem podręcznym, komputerami z dostępem do Internetu, drukarkę i skaner.
W roku szkolnym 2013/2014 biblioteka przeprowadziła się do nowej siedziby szkoły, rozpoczynając w niej pracę 3 III 2014 r.

Serdecznie zapraszamy.
Dorota Dębińska
Iwona Godlewska

19 września 2014 r.


BIBLIOTEKA ZAPRASZA
Biblioteka jest czynna – już od pierwszej lekcji w nowym budynku. Przywitała Pracowników i Uczniów IX LO nie tylko książkami, o czym przekonało się ponad stu Hoffmaniaków, którzy ją odwiedzili w dniu otwarcia szkoły. Przy takim ruchu pierwszym Czytelnikom zdążyłam zrobić parę zdjęć dopiero następnego dnia i w kolejnych.
Przy okazji ogromnie dziękuję Wolontariuszom pomagającym w przeprowadzce biblioteki – tym Starszym i Młodszym, a także wszystkim Innym, którzy pracowali nad jej wyglądem i funkcjonowaniem. Biblioteka w nowym kształcie, jest dziełem Wielkiego Zespołu Ludzi i każdy kto do Niego należy, ma w jej powstaniu swój udział – mniejszy czy większy, ale potrzebny, więc ważny.


PRZEPROWADZKA BIBLIOTEKI
Nowe widoki…
Nowe przestrzenie…
Ponad 30000 książek w pudłach, a z czasem na półkach…
Dużo miłych Pomocników…

Zamknij menu
Skip to content