Pedagog BEATA BADZIUKIEWICZ

poniedziałek 12.30 – 16.30
wtorek 9.00 – 14.30
środa 8.00 – 11.00
czwartek 10.30 – 17.00
piątek 8.30 – 12.30

Pedagog LESZEK KACPROWICZ

poniedziałek 8.10 – 8.55 // 9.00 – 11.00
wtorek 9.00 – 14.00 // 14.00 – 14.45 // 14.50 – 15.35
środa 8.00 – 11.00
czwartek 9.00 – 14.00 // 14.00 – 14.45
piątek 8.10 – 8.55 // 9:00 – 11.00

* doradztwo zawodowe w klasach pierwszych po SP

* godziny pracy pedagoga


Psycholog BEATA WOLFRAM – KRUKOWSKA

wtorek 12.00 – 17.00
środa 12.00 – 17.00
czwartek 12.00 – 17.00


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym, Biuro Edukacji przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania uaktualniony:

– wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania;

– wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 należy złożyć w szkole w terminie do 16 września 2019 r.

Wniosek o zasiłek szkolny

Wniosek o stypendium szkolne


„Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2019/2020

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1342) w roku szkolnym 2019/2020 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej w ramach programu „Wyprawka szkolna” będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

  1. słabowidzący,
  2. niesłyszący,
  3. słabosłyszący,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

I.            Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników:

1. Do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego udzielana jest uczniom uczęszczającym do:

a)      branżowej szkołach I stopnia,
b)      klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
c)      klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
d)      klasy I pięcioletniego technikum,
e)      klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
f)       szkoły specjalnej przysposabiających do pracy.

2. Do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego udzielana jest uczniom uczęszczającym do:

a)      klas II i III branżowej szkoły I stopnia,
b)      klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

II. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych:

1. Do kształcenia ogólnego udzielana jest uczniom uczęszczającym do:

a)      branżowej szkołach I stopnia,
b)      klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
c)      klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
d)      klasy I pięcioletniego technikum,
e)      klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
f)       szkoły specjalnej przysposabiających do pracy

2. Do kształcenia zawodowego udzielana jest uczniom uczęszczającym do:

a)      klasy I branżowej szkoły I stopnia,
b)      klasy I pięcioletniego technikum,
c)      klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
d)      szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do 11 września 2019 r.

Wzór wniosku wraz z instrukcją

Zamknij menu
Skip to content