Tekst: Hubert Nowak
Zdjęcia: Marta Rokicka


Dnia 15 października 2015 roku w naszym liceum odbyła się międzyklasowa debata oksfordzka zorganizowana przez klasy 2c i 2e. Tematem tego wydarzenia byli uchodźcy i imigranci. Jedna strona reprezentowała chęć ich przyjęcia, natomiast druga stawiała antytezę. Marszałkiem debaty był Pan Prof. Artur Jabłoński, a w skład jury wchodzili wychowawcy klas organizujących spotkanie. Podczas czterominutowych wystąpień przedstawiciele obydwu stron dyskutowali, nie raz poruszając kontrowersyjne kwestie. Gościem specjalnym był generał Straży Granicznej, który podsumował całą debatę. Przed tym wydarzeniem klasa 2c przeprowadziła w całej szkole ankietę dotycząca imigrantów i uchodźców w naszym kraju. Celem debaty było wyjaśnienie uczniom naszego LO różnicy między pojęciem „imigrant” a „uchodźca”. Z pewnością pomogła ona wielu z nas w odnalezieniu własnego zdania na ten temat.