15 października odbyło się w Polsce święto demokracji – wybory parlamentarne. Z tej okazji, uczniowie klasy 3f – Jan Kozłowski i Zbigniew Brenner-Zawierucha, postanowili uczcić to wydarzenie organizując debatę przedwyborczą oraz symulację wyborów i referendum.

9 października w naszym liceum odbyła się debata młodych działaczy, którzy reprezentowali różne sposoby działania w życiu społecznym. Opowiadali m.in. o działalności w samorządzie uczniowskim, młodzieżowych radach, organizacjach społecznych oraz o tym, jak młodzież może angażować się w życie polityczne i procesy decyzyjne. Uczestnicy debaty mogli zadawać pytania i wyrażać swoje opinie, co wzbudziło wiele emocji i wrażeń! Całe wydarzenie było transmitowane na kanele YouTube szkolnej telewizji Hoffmanowa Television, a oprawę techniczną i przygotowawczą zapewniły sekcje organizacyjna i techniczna.

 

Z kolei już następnego dnia – 10 października – odbyła się symulacja wyborów i referendum, organizowana przez Jana Kozłowskiego i Zbigniewa Brenner-Zawierucha z klasy 3f oraz Emilię Michalską z klasy 3g. To wydarzenie pozwoliło uczniom na wczucie się w wyborczą atmosferę oraz promowało postawy obywatelskie i społeczne. W samych wyborach udział wzięło kilkuset uczniów, co przyniosło kilkudziesięcioprocentową frekwencję.

Jesteśmy dumni z naszych kolegów i koleżanek za ich zaangażowanie w ten proces i za to, że wspólnie tworzymy tak wyjątkowe miejsce edukacji. Dziękujemy wszystkim uczestnikom debaty, wyborów i referendum za udział i aktywny wkład w naszą społeczność szkolną, ale również nauczycielom – Pani Patrycji Malanowicz i Panu Arturowi Jabłońskiemu, bez których te inicjatywy nie mogłyby się odbyć.

organizatorzy