„Można oczy zam­knąć na rzeczy­wis­tość, ale nie na wspomnienia.”

– Stanisław Jerzy Lec

W przedddzień Dnia Zadusznego delegacje uczniów odwiedziły groby zmarłych nauczycieli naszego liceum.

Na Cmentarzu Bródzieńskim modlili się nad grobami: p. Elżbiety Sitek, p. Janiny Jaworskiej, p. Teresy Cywińskiej, p. Anny Spiechowicz, p. Barbary Bal, p. Sławomira Długołęckiego oraz p. Anicety Gutkowskiej.

Uczcili również pamięć mężów stanu: p. Romana Dmowskiego i ks. kardynała Aleksandra Kakowskiego oraz artystów: p. Mieczysława Fogga, p. Henryka Jerzego Chmielewskiego (Papcia Chmiela) i p. Stanisława Staszewskiego (Taty Kazika).

Na Starych Powązkach odwiedzili groby p. Zdzisławy Kani, p. Heleny Sierzputowskiej, p. Ilii Juryskiego oraz absolwentki naszej szkoły – aktorki p. Ireny Kwiatkowskiej.

Znicze zapłonęły u p. Ewy Płazy i p. Stanisława Archanowicza na Cmentarzu Służewskim oraz u p. Wiesława Podziemskiego i p. Tadeusza Koźbiela na Cmentarzu Północnym.

Pamiętano również o nauczycielach z nieistniejących już Szkół im. Wojska Polskiego: Szkoły Podstawowej nr 171 i Gimnazjum nr 43.

Cześć ich pamięci!