Nasza szkoła szczyci się znamienitymi absolwentami, dlatego nie mieliśmy wątpliwości, z kim chcemy przeprowadzić wywiad. Jako klasa społeczna (1f) wybraliśmy kogoś, kto od czasów licealnych był aktywny w swoim szkolnym środowisku, działał w samorządzie, a potem karierę związał z polityką, ale i z dydaktyką. Liczyliśmy, że zgodzi się z nami spotkać. I udało się!   

Naszą propozycję przyjął Pan Andrzej Szeptycki, politolog, doktor habilitowany nauk społecznych. Jest on wykładowcą na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspertem Instytutu Strategie 2050, członkiem partii Polska 2050 Szymona Hołowni, a od grudnia 2023 roku piastuje urząd podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pan doktor to idealny przykład Hoffmaniaka, czyli osoby, która osiąga sukcesy, potrafi połączyć wiele obowiązków zawodowych i prywatnych, a przede wszystkim oddaje się swoim pasjom i pracy, która jest jedną z nich. 

Zostaliśmy zaproszeni do budynku ministerstwa, dzięki czemu mogliśmy zobaczyć z bliska, jak wygląda praca w takim miejscu.  Była to dla nas dodatkowa lekcja i cenne doświadczenie.  

Nasza rozmowa dotyczyła zarówno wspomnień dr Szeptyckiego z Hoffmanowej, jak i przebiegu jego kariery zawodowej.  Rozpoczęliśmy spotkanie od ogólnego pytania o skojarzenia związane z naszym liceum i dowiedzieliśmy się, jak ważni byli dla niego rówieśnicy, szczególnie koledzy z klasy, z którymi nadal utrzymuje kontakt. Pobyt w szkole silnie oddziałał na naszego rozmówcę, ukształtował jego zainteresowania i dalsze wybory, szczególnie w obszarze życia publicznego, na co wpływ miała prof. Danuta Kamecka – pomysłodawczyni m.in. Dni Otwartych Dla Kandydatów. Pan Minister przywołał również kilka ciekawych wspomnień ze szkolnych lat, które najlepiej zapamiętał, a więc np. lekcje fizyki z prof. Włodzimierzem Natorfem (“Czym jest częstotliwość w fizyce, ale i w życiu”) czy języka polskiego z prof. Małgorzatą Wiśniewską, zwracającą się do swoich uczniów per “Pan” (“Panie Szeptycki! Jakie to było dla nas nobilitujące!”). Podczas wywiadu padły także pytania przygotowane przez prof. Szymona Kucharskiego,  aktualnego nauczyciela chemii, absolwenta Hoffmanowej, uczęszczającego do niej w tym samym czasie, co Pan Andrzej Szeptycki. Panowie z sentymentem wspominali uczniowskie inicjatywy związane np. z organizacją koncertów Jacka Kaczmarskiego na terenie liceum.  

Ostatnią część wywiadu stanowiły pytania o pracę na stanowisku ministra i możliwość godzenia różnych sfer życia i obowiązków przez Pana Profesora. Poznaliśmy lepiej pełnione przez niego funkcje oraz przebieg ścieżki politycznej. Rozmowa powoli dobiegała końca, żegnając się wręczyliśmy Panu Ministrowi pamiątkową torbę, a także zaprosiliśmy na obchody jubileuszu 150-lecia naszego liceum.  

Jeszcze raz dziękujemy za wspaniałe spotkanie!


 tekst: Antonina Miecznikowska i Zuzanna Czerwińska, 1f (korekta: Małgorzata Wiśniewska)