Wywiad z dyrektor J. Kiełbasą (matematyka)
Wywiad z wicedyrektor A. Sutkowską (matematyka)
Wywiad z prof. A. Jabłońskim (historia i WOS)
Wywiad z prof. P. Malanowicz (historia i WOS)
Wywiad z prof. A. Wołosewiczem (etyka i filozofia)
Wywiad z prof. M. Ceną (jęz. angielski)
Wywiad z prof. A. Jagielską (chemia)
Wywiad z p. K. Kochanowskim (współprowadzący kółko chemiczne)
Wywiad z prof. K. Tomaszewskim (EDB)
Wywiad z prof. E. Nizińską (matematyka)
Wywiad z prof. A. Kramek-Klicką (jęz. polski, WOK)
Wywiad z prof. M. Wiśniewską (jęz. polski, WOK)
Wywiad z prof. M. Flanc (biologia)
Wywiad z prof. Sz. Kucharskim (chemia)
Wywiad z prof. I. Tryc(łacina)