To zależy od tego, jaką szkołę się ukończyło. Na pewno jest inaczej. Wymagania są większe niż w podstawówce oraz potrzebny jest większy wkład własny.  Jeśli nie ma zaległości z czasów pandemii, a program podstawy programowej został zrealizowany w szkole podstawowej, niewątpliwie jest łatwiej. Zatem „przeskok” nie będzie tym samym dla każdego. Niezależnie jednak dostosowanie się do nowego systemu przynosi pozytywne rezultaty – zauważamy, że cała ciężka praca skutkuje ogromnym rozwojem.

Zmiany szkół zdarzają się, ale są to raczej wyjątkowe sytuacje niż norma.

Zarówno nauczyciele jak i uczniowie deklarują, że w szkole czują się bezpiecznie. Funkcjonuje tutaj system czytników kart magnetycznych. Każdy uczeń dostaje indywidualną, zakodowaną kartę, którą może otworzyć drzwi do szkoły. Karty używamy także w bibliotece wypożyczając książki oraz na stołówce obierając zakupione wcześniej obiady. Przy wejściu zawsze czuwa pan dozorca. Na każdym piętrze zainstalowano także monitoring. Natomiast w szatni uczniowie mają szafki zamykane na indywidualny kod, gdzie mogą trzymać rzeczy osobiste, książki czy przybory szkolne.

Lekcje matematyki w klasie U są prowadzone przez dwóch nauczycieli. Oprócz standardowego programu rozszerzonego, podczas lekcji realizowane są zagadnienia wykraczające poza niego (w tym elementy matematyki wyższej). Z tego powodu jest to klasa dla osób zainteresowanych naukami ścisłymi i przejawiających matematyczne zdolności. Prócz matematyki przedmiotami rozszerzonymi są fizyka, a także język angielski.

Wszystkie profile uczestniczą w dodatkowych zajęciach. Uczniowie biorą udział w zorganizowanych dla nich wykładach, które pozwalają zorientować się w tematach, z jakimi mierzą się współcześnie matematycy, fizycy, chemicy, geografowie czy biolodzy. Wykłady bądź warsztaty nie odbywają się regularnie, ale większość klas bierze w nich udział kilkukrotnie w trakcie swojej edukacji.

Uczniowie nabywają umiejętności wnioskowania oraz argumentowania zarówno w sytuacjach typowych, jak i tych wymagających nieschematycznego podejścia. Mają możliwość pracy nad uniwersalnym językiem rozumowań różnych dziedzin nauki, a także lepiej przygotowują się do studiów wyższych, na których niezbędne są ugruntowane podstawy matematyki.

Da się! Jeżeli potrzebujesz pomocy w nauce, nauczyciele są gotowi Ci jej udzielić. Niemniej jednak część uczniów korzysta z korepetycji, ponieważ potrzebuje dopilnowania lub odkrywa potrzebę uzupełnienia zaległości ze szkoły podstawowej. Niektórzy też podążają za modą, a kursy i korepetycje są obecnie modne, nawet jeśli obiektywnie niepotrzebne.

Zgodnie z Kodeksem Wyborczym (art. 108) zabronione jest prowadzenie w szkołach agitacji politycznej, a zgodnie z Prawem Oświatowym (art. 86) w szkołach nie mogą działać partie oraz organizacje polityczne. Polityką naszej szkoły jest tolerancja, a uczniowie tylko konstruktywnie dyskutują na temat poglądów politycznych – z poszanowaniem dla każdej opinii. Przed prawie każdymi wyborami w szkole odbywają się prawybory, gdzie każdy może oddać swój głos na partię lub kandydata, którego popiera.

Mierzenie nauki w godzinach nie jest najlepszym pomysłem, szczególnie, że zajmuje to tyle czasu, ile potrzeba, by ostatecznie się nauczyć. Jest to więc sprawa indywidualna. Długość odrabiania prac domowych zależy, co oczywiste, od ich liczby i stopnia trudności oraz osoby. Zazwyczaj trwa to około 1-2 godziny. Przy odpowiedniej organizacji czasu, a także systematyczności, utrzymanie zdrowego grafiku snu nie jest trudne. Oprócz czasu na spanie mamy naprawdę wystarczająco dużo czasu wolnego. Można również znaleźć czas na dodatkowe zajęcia, na spotkania ze znajomi czy na realizowanie swoich zainteresowań. Wiele Hoffmaniaczek i wielu Hoffmaniaków realizuje swoje pasje poza szkołą.

Jeżeli chodzi o rekrutację, to liczą się wyniki w nauce oraz wyniki egzaminu po szkole podstawowej. A jeśli chcesz „przeżyć”, to bądź sobą i pamiętaj, że uczysz się dla siebie, a oceny nie są jedynym wyznacznikiem twojej wiedzy. Skala ocen jest standardowa, więc świetnie ją znasz, choć trzeba będzie przyzwyczaić się do tego, że o piątki i szóstki może być trudniej niż w podstawówce. Warto również zastanowić się nad tym, na których przedmiotach chcesz się skupić. Dla części osób dużym problemem jest obniżająca się samoocena. Może być ciężko pierwszy raz nie być w tej „lepszej i mądrzejszej” części klasy. Ale pamiętaj, że nawet osiągając przeciętne wyniki w nauce w Hoffmanowej, obiektywnie rzecz biorąc jesteś dobry!

Kluczowe są dla uczniów: atrakcyjne profile, dobra lokalizacja szkoły w centrum Warszawy (wielu uczniów dojeżdża z innych miejscowości), przestronne i nowoczesne wnętrze budynku, wysoki poziom nauczania, wiele się także dzieje poza nauką: na przykład jest wiele zajęć pozalekcyjnych, wydarzeń sportowych, wyjazdy na narty, festiwale… Hoffmanową możemy z czystym sumieniem polecić za atmosferę, na którą składa się gotowość do współpracy, pragnienie twórczego rozwoju i zaangażowanie uczniów we wszystko, co robią.

W dużej mierze stosunek uczniów do siebie nawzajem zależy od osób, na jakie się trafi, nie można tego jednoznacznie określić, zazwyczaj jednak ludzie są otwarci i chętni do pomocy. Dzięki wielu projektom na lekcjach oraz wydarzeniom w szkole, w których zorganizowanie zaangażowani są uczniowie, uczymy się współpracy oraz wzajemnego szacunku. Zatem nawet, jeżeli twoja klasa nie jest od początku zgrana i gotowa do współpracy, to z pewnością nauczycie się ze sobą żyć. Jeśli zaś słyszałeś/aś o wyścigu szczurów w naszej szkole, oznacza to, że uczniowie sami go sobie urządzili – to jednak nieczęste sytuacje. Nauczyciele zachęcają nas do współpracy niż do rywalizacji.

Ludzie w szkole są zwykle otwarci i chętnie nawiązują nowe znajomości. Jeśli weźmiesz udział w inicjatywach międzyklasowych, to grono twoich znajomych automatycznie znacznie się powiększy. To pewnie dobry powód do tego, by zaangażować się w organizację Festiwali, HoffDay’a (Dnia otwartego) czy realizację szkolnych projektów.

W Hoffmanowej jest bardzo dużo inicjatyw uczniowskich, można powiedzieć, że co chwilę coś się dzieje. Do wszystkiego uczniowie przygotowują się z wielką pasją i zaangażowaniem.  Festiwale 9 i 12 Minut, Święto Szkoły, wybory do Samorządu Szkolnego (co roku zazwyczaj o funkcję przewodniczącego toczy się konkurencja na naprawdę wysokim poziomie – kandydaci uczestniczą w debatach oraz promują swoje programy w Internecie), Profil wita Profil (gra otrzęsinowa dla klas I), HoffDay (Dzień Otwarty dla Kandydatów) czy klasowe i międzyklasowe wyjścia, wyjazdy edukacyjne, a także biała szkoła to tylko kilka z nich. Możecie się o tym przekonać oglądając reportaże na stronie szkoły, a już – jako uczniowie – biorąc udział w rozmaitych przedsięwzięciach.

O 8.10 zaczynają się lekcje, o 11.45 lub 12.50 przygotuj się na wielką wyprawę na obiad, a już o 14.50 zazwyczaj kończymy lekcje (najpóźniej o 15.40). Na przerwach rozmawiamy z innymi uczniami, powtarzamy do sprawdzianów, a czasem przygotowujemy szkolne imprezy. Ponieważ lekcje kończymy dosyć wcześnie, mamy czas na zajęcia pozaszkolne i życie towarzyskie. Hoffmanowa oferuje też wachlarz zajęć dodatkowych, m.in. debaty, kółko filozoficzne, kółka przedmiotowe, sks-y, koło pierwszej pomocy. Dużo pracujemy metodą projektu, w ramach którego osoby o wspólnych zainteresowaniach krótko, ale intensywnie, realizują razem zadanie – kręcą filmy, projektują matematyczne gry planszowe, wychodzą na warsztaty do instytucji kultury, itd. 

Każda klasa, na podstawie testów poziomujących, które przeprowadzone są na początku roku, podzielona jest na dwie grupy. Poziom języka angielskiego jest dostosowywany do umiejętności większości członków grupy, zazwyczaj nie jest niżej niż B1+ (dla klas 1).

Największe obawy wzbudza nieodpowiedni wybór profilu czy duża ilość nauki. Wybór profilu jest ważny, warto go zatem dobrze przemyśleć, kierować się swoimi zainteresowaniami oraz predyspozycjami. Mamy nadzieje, że pomogą Wam materiały, które przygotowali uczniowie klas pierwszych i drugich, wspierani przez nauczycieli. W kwestii nauki pamiętajcie, iż kluczem jest odpowiednia organizacja, a także systematyczna praca. Materiał z poszczególnych przedmiotów jest rozległy, wymagania są wysokie, jednak sprostanie im jest jak najbardziej możliwe.

Nie, Hoffmanowa nie jest szkołą dwujęzyczną i nie zatrudniamy native speakerów, ale lekcje angielskiego są na wysokim poziomie. Niekiedy zapraszamy do szkoły anglojęzycznych gości.

Z roku na rok, coraz więcej. W tej chwili około 250 osób. Pedagodzy i psycholog rocznie odbywają łącznie około 700 spotkań indywidualnych. Są dostępni dla uczniów, dla ich rodziców oraz dla nauczycieli. Sprawy, z którymi zwracają się do pedagoga/psychologa uczniowie, dotyczą zarówno problemów szkolnych (z dostosowaniem się do wymagań i do nowego środowiska) oraz tych związanych ze zmianami spowodowanymi dorastaniem, ale także relacji rodzinnych lub towarzyskich.

Stara się jak może. Rozmawia z osobami, które wcześniej się umówiły na rozmowę, ale także z tymi, które kryzys dopadł nagle, w trakcie lekcji. Czasem częstuje herbatą, a niekiedy nawet ciasteczkiem. Wspiera, okrywa kocykiem, pociesza. Większość, około 80% osób, które do pedagoga/psychologa trafiają, przychodzi z własnej inicjatywy. Niektórzy potrzebują w tej decyzji wsparcia ze strony osób życzliwych – nauczycieli lub kolegów. Dla każdego znajdzie się miejsce!

Zależy, dla kogo. Bywają osoby, które przez dłuższy czas spotykają się z psychologiem lub pedagogiem co tydzień i systematycznie pracują nad swoim rozwojem osobistym. Są też takie, które zaglądają tylko wtedy, kiedy są w gorszym nastroju lub maja jakąś trudniejsza sytuację.

W czasie zajęć laboratoryjnych w mniejszej grupie znacznie łatwiej się pracuje. Dzięki temu podziałowi na grupy, uczeń dostaje proporcjonalnie dwa razy więcej uwagi nauczyciela i ma okazje omówić wszystkie nurtujące go kwestie.

Każdy uczeń, który spełnia warunki zawarte w wydawanych na dany rok szkolny zasadach przyznawania stypendium szkolnego (patrz strona Biura Edukacji M. St. Warszawy w zakładce „Dla ucznia i rodzica” dział „Stypendia”) i w terminie złoży odpowiedni wniosek do pedagoga, może uzyskać stypendium szkolne. Co roku określonej grupie uczniów (głównie posiadających orzeczenia o niepełnosprawności) przyznawana jest wyprawka szkolna (refundacja zakupu podręczników i zakupów związanych z edukacja). W szczególnych przypadkach po zasięgnięciu opinii wychowawcy i/lub pedagoga szkolnego, można liczy na wsparcie Rady Rodziców. Informacje na temat możliwości uzyskania poszczególnych form pomocy materialnej wychowawcy podają na początku roku szkolnego. Uczniom, którzy uzyskali najwyższe oceny, przyznawane jest stypendium za wyniki w nauce.

W szkole znajduje się bardzo dobrze wyposażona biblioteka ze strefą relaksu. Przestrzeń biblioteczna jest zaprojektowana przez architektów wraz z uczniami – konsultantami projektu. W nowoczesnej i funkcjonalnej bibliotece znajduje się czytelnia, miejsce do nauki czy pracy w małej grupie. Jest to nie tylko miejsce nauki i odpoczynku, ale również miejsce spotkań z ludźmi kultury.

Do dyspozycji uczniów jest 6 komputerów, drukarka i xero oraz oczywiście wiedza Pań bibliotekarek. Nasze zbiory to ok. 26 000 woluminów. Lektury są znaczącą częścią naszych zbiorów – wystarcza ich da wszystkich uczniów. Posiadamy zbiór audiobooków i filmotekę. Mamy również dostęp do wersji cyfrowej w wypożyczalni międzybibliotecznej Biblioteki Narodowej – serwisu academica.pl. Prenumerujemy również czasopisma i kupujemy nowości czytelnicze. Na stronie szkoły jest dostęp do katalogu online, dzięki któremu zawsze można sprawdzić czy poszukiwana pozycja znajduje się w naszych zbiorach.

Na chemii często korzystamy z laboratorium. Do niektórych tematów wykonujemy doświadczenia dotyczące tego zagadnienia. Oprócz tego w szkole prowadzone jest chemiczne kółko laboratoryjne, na którym uczniowie wykonują nieco bardziej zaawansowane eksperymenty. Większość doświadczeń robimy sami, pod nadzorem nauczyciela i po wcześniejszym wytłumaczeniu danego zagadnienia. Nauczyciel wykonuje w formie pokazu jedynie doświadczenia bardzo skomplikowane albo niebezpieczne bądź takie, w których zużywa się dużo rzadkiego odczynnika. Takie zajęcia są bardzo pomocne w zapamiętaniu i zrozumieniu wielu zjawisk. Trudno powiedzieć, jak często mamy zajęcia laboratoryjne z chemii – to zależy od zapotrzebowania i uznania nauczyciela.

Wychodzenie na warsztaty jest inicjatywą uczniów i nauczycieli – jeżeli jako klasa macie ciekawy pomysł na wycieczkę, nauczyciele pomogą Wam ją zorganizować. W ramach chemii i biologii wychodzimy do BioCentrum Edukacji Naukowej, jeździmy też do elektrowni w Świerku. Współpracujemy z Wydziałami Fizyki i Chemii UW, WUMem, MIMUW oraz Politechniką Warszawską, więc wychodzimy na warsztaty prowadzone na tych uczelniach. Znajdzie się także coś dla osób z duszą humanisty – spotkania z tłumaczami, przedstawicielami świata sztuki, zajęcia w muzeach i instytucjach kultury.

Fizyka na tym profilu jest prowadzona w zakresie podstawowym, więc materiał realizowany na lekcjach nie jest tak trudny i złożony jak w przypadku przedmiotów rozszerzonych. Niemniej pewna dawka wiadomości z fizyki jest konieczna do nauki chemii.

Oczywiście, że nie, choć zwykle dużo osób zainteresowanych jest kierunkiem lekarskim lub farmacją. Statystycznie studia medyczne wybiera około ½ klasy o profilu biol-chem-mat. Co więcej, udaje im się na nie dostać. Reszta osób wybiera różne, mniej lub bardziej egotyczne kierunki (np. chemię, biotechnologię, psychologię, antropozoologię czy filologię perską).

To nie nauczyciele kładą nacisk na to, czego ty – jako uczeń – będziesz się więcej uczył. Wymagania wobec Twojej wiedzy z danego przedmiotu zależą od nauczycieli prowadzących dany przedmiot, ale rzeczywisty czas nauki i stan Twojej wiedzy zależy tylko i wyłącznie od Ciebie.

Prowadzone jest kółko chemiczne dla wszystkich klas maturalnych i ewentualnych chętnych z młodszych roczników. Dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne – według harmonogramu wywieszonego w każdej sali chemicznej. Jest też kółko laboratoryjne i olimpijskie z chemii. Jest również kółko matematyczne oraz wyjazdy matematyczne.  Nauczyciele nie tylko matematyki, fizyki czy chemii, ale wszystkich przedmiotów, prowadzą dla uczniów konsultacje, na których wszyscy są mile widziani.