KLASA f

Przedmioty rozszerzone:
wiedza o społeczeństwie, geografia, matematyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia

Nauczane języki obce:
j. angielski (kontynuacja)
oraz do wyboru j j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski (kontynuacja lub od podstaw)

UWAGA: drugi język obcy nauczany jest w grupach międzyklasowych. grupa językowa zostaje otwarta, jeżeli zgłosi się do niej minimum 14 osób.

OPIS PROFILU
Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: spotkania z pracownikami i doktorantami Wydziału Prawa i Administracji UW, zajęcia w instytucjach kultury i muzeach, spotkania z dziennikarzami, tłumaczami, reportażystami oraz przedstawicielami nauk społecznych.

Do tego profilu zapraszamy uczniów o szerokich zainteresowaniach humanistycznych (obejmujących umiejętności uzasadniania, analizowania i wyciągania wniosków) oraz związanych z mechanizmami działania społeczeństw i polityki.

Slider

Jak wygląda oddział z perspektywy ucznia? Oto skojarzenia Hoffmaniaków z opisywanego profilu:

Przykładowe kierunki studiów:
prawo, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, dziennikarstwo i medioznawstwo, europeistyka, psychologia, filologia polska, studia amerykanistyczne, lingwistyka stosowana, filozofia, geologia, historia sztuki, kulturoznawstwo, pedagogika, polityka regionalna, samorząd terytorialny, archeologia, międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne (MISH), ekonomia

Liczba godzin przedmiotów rozszerzonych w poszczególnych latach

I II III IV
wos 2 3 3 3
geografia 2 3 3 3
matematyka 5 6 5 4

Przewidujemy możliwość zwiększenia liczby godzin przedmiotów rozszerzonych.


Więcej o profilu mat-geo-wos dowiecie się z animacji przygotowanej przez uczniów klas 1f i 1F, a zmontowanej przez Polę Komosę z klasy 1FZachęcamy do sprawdzenia się w quizie z przedmiotów rozszerzonych, który został przygotowany przez uczniów klasy 1f, Piotra Zielińskiego i Marcina Siemka.

LINK DO QUIZU


Zgodnie z coroczną tradycją uczeń klasy 1F, Wiktor Sygnowski, przygotował quiz, w którym można sprawdzić swoją znajomość wizerunków polityków. Należy jednak pamiętać, że jest to forma zabawy i potraktować go z przymrużeniem oka.

LINK DO QUIZU


 

Zamknij menu
Skip to content