Klasa e

Przedmioty rozszerzone:
historia, geografia, matematyka,

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka, geografia, historia

Nauczane języki obce:
j. angielski (kontynuacja)
oraz do wyboru j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski (kontynuacja lub od podstaw)

UWAGA: drugi język obcy nauczany jest w grupach międzyklasowych. Grupa językowa zostaje otwarta, jeżeli zgłosi się do niej minimum 14 osób.

OPIS PROFILU
Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: 
zajęcia z pracownikami Wydziału Zarządzania UW, liczne zajęcia w instytucjach kultury, sztuki i muzeach, spotkania z przedstawicielami zawodów ekonomicznych i społecznych.

Do tego profilu zapraszamy uczniów o szerokich zainteresowaniach, wykraczających poza typowe ramy nauk ścisłych czy humanistycznych, chcących zrozumieć mechanizmy działania ekonomii i gospodarki.


Jak wygląda oddział z perspektywy ucznia? Oto skojarzenia Hoffmaniaków z opisywanego profilu:

Przykładowe kierunki studiów:
ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, geodezja i kartografia, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, inżynieria i analiza danych, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, transport, administracja, archeologia, dziennikarstwo i medioznawstwo, europeistyka, geografia, geologia, historia, międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, kulturoznawstwo, międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne, międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie, politologia, socjologia, stosunki międzynarodowe

Liczba godzin przedmiotów rozszerzonych w poszczególnych latach

I II III IV
historia 4 4 4 4
geografia 2 3 3 3
matematyka 5 6 6 5

Przewidujemy możliwość zwiększenia liczby godzin przedmiotów rozszerzonych.Uczniowie klas pierwszych przygotowali animację, prezentującą profil mat-geo-hist. Zachęcamy do oglądania!

Slider

W tym krótkim, interdyscyplinarnym quizie sprawdź, czy klasa mat-geo-hist, czyli profil dla prawdziwych ludzi renesansu, jest odpowiednim wyborem dla Ciebie!

LINK DO QUIZU


Zamknij menu
Skip to content