Klasa d

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, chemia, fizyka

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka, chemia, fizyka

Nauczane języki obce:
j. angielski (kontynuacja)
oraz do wyboru j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski (kontynuacja lub od podstaw)

UWAGA: drugi język obcy nauczany jest w grupach międzyklasowych. Grupa językowa zostaje otwarta, jeżeli zgłosi się do niej minimum 14 osób.

OPIS PROFILU
Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: zajęcia doświadczalne z chemii i fizyki w dobrze wyposażonych pracowniach (w tym w laboratorium), dodatkowe zajęcia z informatyki dla chętnych

Przedmiot uzupełniający: statystyczna analiza danych*

Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi i przyrodniczymi, wiążących swoją przyszłość ze studiami politechnicznymi lub kierunkami ścisłymi na uniwersytetach, chcących zrozumieć prawa rządzące otaczającym nas światem przyrody.


Jak wygląda oddział z perspektywy ucznia? Oto skojarzenia Hoffmaniaków z opisywanego profilu:

Przykładowe kierunki studiów:
matematyka, chemia, technologia chemiczna, fizyka, automatyka i robotyka, energetyka, telekomunikacja, biogospodarka, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, lotnictwo i kosmonautyka, ochrona środowiska, transport, ekonomia

*zajęcia skoncentrowane na przeprowadzaniu doświadczeń fizycznych i analizowaniu, opracowywaniu ich wyników

Liczba godzin przedmiotów rozszerzonych w poszczególnych latach

I II III IV
matamatyka 5 5 6 5
fizyka 2 2 4 2
chemia 2 4 3 3

Przewidujemy możliwość zwiększenia liczby godzin przedmiotów rozszerzonych.Uczniowie klas pierwszych zachęcają, by w oczekiwaniu na kolejne materiały dotyczące profilu mat-fiz-chem obejrzeć przygotowany przez nich zwiastun:

Slider

Mamy nadzieję, że nasza prezentacja pokaże wam, jak się żyje na mat-fiz-chemie. Zapraszamy!

PREZENTACJA


Doświadczenia przygotowane w domu przez ucznia pierwszej klasy są doskonałym dowodem na to, że Hoffmaniakiem jest się nie tylko w murach szkoły, ale też poza nią. Zapraszamy do oglądania!

Zamknij menu