KLASA u (matematyczna)
Przedmioty rozszerzone:

matematyka, fizyka, j. angielski

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka, fizyka, chemia

Nauczane języki obce:
j. angielski (kontynuacja)
oraz do wyboru j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski (kontynuacja lub od podstaw)

UWAGA: drugi język obcy nauczany jest w grupach międzyklasowych. Grupa językowa zostaje otwarta, jeżeli zgłosi się do niej minimum 14 osób.

Klasa akademicka objęta patronatem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki i Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

OPIS PROFILU
Matematyka prowadzona we współpracy z Wydziałem MIM UW, część lekcji prowadzona przez pracownika Wydziału; program zawiera elementy matematyki wyższej.

Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: zajęcia laboratoryjne z fizyki, wykłady oraz warsztaty prowadzone przez pracowników obu wymienionych wydziałów (uzupełniające program nauczania fizyki i matematyki); zajęcia w dobrze wyposażonej szkolnej pracowni fizycznej.

Przedmiot uzupełniający: statystyczna analiza danych*
Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowanych matematyką oraz innymi naukami ścisłymi, chcących rozwijać swoje zdolności i umiejętności w tym kierunku. Rozszerzony program nauczania j. angielskiego ułatwi posługiwanie się językiem, w którym powstają najważniejsze prace z zakresu nauk ścisłych.


Jak wygląda oddział z perspektywy ucznia? Oto skojarzenia Hoffmaniaków z opisywanego profilu:Przykładowe kierunki studiów:
matematyka, informatyka, fizyka, automatyka i robotyka, energetyka, budownictwo, lotnictwo, architektura, gospodarka przestrzenna, inżynieria i analiza danych, inne kierunki politechniczne, ekonomia, międzywydziałowe studia matematyczno-przyrodnicze

*zajęcia skoncentrowane na przeprowadzaniu doświadczeń fizycznych i analizowaniu, opracowywaniu ich wyników

Liczba godzin przedmiotów rozszerzonych w poszczególnych latach

I II III IV
matematyka 4+2* 5+2* 6+2* 5+2*
fizyka 2 2 4 4
j. angielski 4 5 5 4

*matematyka realizowana we współpracy z wydziałem Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

Przewidujemy możliwość zwiększenia liczby godzin przedmiotów rozszerzonych.


Uczennica klasy 1U, Urszula Szczęsna, z pomocą innych uczniów klasy mat-fiz-ang, przygotowała prezentację, zawierającą podstawowe informacje o tym profilu. Można tam znaleźć również przykładowe zadanie z lekcji matematyki czy przygotowany zestaw słówek z angielskiego. Zachęcamy do obejrzenia!

Slider

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej animacji, przygotowanej przez uczniów klas 1u i 1U. Odpowiadamy w niej na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące profilu matematycznego.
 


Zamknij menu
Skip to content