Klasa a, b

Przedmioty rozszerzone:
matematyka, biologia chemia

Przedmioty punktowane w rekrutacji:
j. polski, matematyka, biologia, chemia

Nauczane języki obce:
j. angielski (kontynuacja)
oraz do wyboru j. niemiecki, j. hiszpański, j. rosyjski, j. francuski (kontynuacja lub od podstaw)

UWAGA: drugi język obcy nauczany jest w grupach międzyklasowych. Grupa językowa zostaje otwarta, jeżeli zgłosi się do niej minimum 14 osób.

OPIS PROFILU
Dodatkowe zajęcia, wyjazdy, warsztaty: zajęcia doświadczalne z chemii i biologii w dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach (w tym laboratorium chemicznym), wyjazdy do Centrum Badań Jądrowych w Świerku, zajęcia w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie i Muzeum Ewolucji, itp.

Przedmiot uzupełniający: podstawy języka łacińskiego

Do tego profilu zapraszamy uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi, wiążących swoją przyszłość ze studiami na kierunkach przyrodniczych, inżynieryjnych i medycznych. W ramach lekcji uczniowie tego profilu poznają nauki przyrodnicze nie tylko od strony teoretycznej, ale także doświadczalnej, przeprowadzając eksperymenty zarówno chemiczne, jak i biologiczne.


Jak wygląda oddział z perspektywy ucznia? Oto skojarzenia Hoffmaniaków z opisywanego profilu:

Przykładowe kierunki studiów:
lekarski, analityka medyczna, farmacja, rehabilitacja, leśnictwo, biotechnologia, biochemia, weterynaria, inżynieria środowiska, inżynieria medyczna, matematyka, dietetyka, technologia żywności i żywienia, zootechnika, chemia, technologia chemiczna, elektronika, energetyka, ochrona środowiska, neuroinformatyka

Liczba godzin przedmiotów rozszerzonych w poszczególnych latach

I II III IV
biologia 2 3 3 3
chemia 2 3 3 3
matematyka 5 6 6 4

Przewidujemy możliwość zwiększenia liczby godzin przedmiotów rozszerzonych.


Zapraszamy do obejrzenia prezentacji przygotowanej przez uczniów profilu biol-chem-mat. Znajdują się w niej dodatkowe informacje o przedmiotach rozszerzonych, życiu w biol-chemie oraz galeria zdjęć.

Slider


Ogrom wiedzy do przyswojenia z biologii i chemii początkowo przytłacza, ale nauka wcale nie musi być trudna i nudna. Można ją połączyć z przyjemną grą towarzyską TABOO. Poniżej zamieszczamy krótką instrukcję oraz karty do gry przygotowane przez uczniów klas pierwszych. Wydrukujcie, potnijcie i gotowe – możecie grać. Powodzenia!

Kliknij, aby pobrać: ZASADY GRY, BIOLOGIA ŁATWY, CHEMIA ŁATWY. BIOLOGIA TRUDNY, CHEMIA TRUDNY 

Zamknij menu
Skip to content