Regulamin postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024
do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej