Regulamin postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023
do IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej