12 stycznia o godzinie 24.00 po raz kolejny opublikowano wyniki w Rankingu Liceów i Techników Perspektywy. Na uroczystej gali w auli Szkoły Głównej Handlowej zabrał głos między innymi prezes Perspektywy Press, twórca polskich rankingów edukacyjnych, Waldemar Siwiński, mówiąc:

… Ranking Liceów i Techników Perspektywy to profesjonalnie uporządkowana informacja. Robimy go przede wszystkim z myślą o uczniach ostatnich klas szkół podstawowych, którzy za kilka miesięcy będą musieli ostatecznie zdecydować, które liceum czy technikum wybiorą. Warto dokonywać takich wyborów na podstawie sprawdzonych, obiektywnych informacji. W Rankingu Liceów i Techników korzystamy wyłącznie z zewnętrznych źródeł danych, które pochodzą z okręgowych komisji egzaminacyjnych, komitetów głównych olimpiad i Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

IX Liceum im. K. Hoffmanowej osiągnęło następujące wyniki:

Ogólnopolski Ranking Liceów Ogólnokształcących 2022: miejsce 11
Ogólnopolski Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2022: miejsce 4
Ranking Liceów Warszawskich 2022: miejsce 5

Pani dyrektor Joanna Kiełbasa oraz przewodniczący Samorządu Szkolnego Oktawian Trentowski odebrali dyplom i gratulacje dla całej społeczności szkolnej – nauczycieli, uczniów, a przede wszystkim dla absolwentów, którzy swoją pracą w trudnych warunkach pandemii  przyczynili się do osiągnięcia tych bardzo dobrych wyników. Dziękujemy!