Tekst i zdjęcia: klasa 3A i Szymon Kucharski


W dniach 15-17 września 2021 r. klasa 3A z p. prof. Haliną Górską i p. prof. Szymonem Kucharskim, podobnie jak i inne klasy maturalne, udała się na wyjazd studyjny do Krakowa. Współorganizatorką wycieczki była też nasza polonistka, p. prof. Renata Wojtaszewska, której stan zdrowia nie pozwolił jednak ostatecznie na wyjazd z nami. Nie zapomnieliśmy jednak o Pani Profesor i codziennie wysyłaliśmy jej relacje fotograficzne z naszych dokonań.

Trzy dni spędzone w dawnej stolicy Polski pozwoliły nam zapoznać się z zabytkami architektury i sztuki wszystkich epok. Widzieliśmy romański kościół św. Andrzeja, gotycki Barbakan, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Kościół Mariacki z Ołtarzem Wita Stwosza, renesansowy Wawel, Kaplicę Zygmuntowską, Sukiennice i kazimierskie synagogi, barokowe kościoły św. Piotra i Pawła oraz św. Anny, klasycystyczne posągi Bertela Thorvaldsena w Katedrze Wawelskiej, secesyjne witraże Stanisława Wyspiańskiego.

Zwiedziliśmy kilka kościołów i synagogę, groby królewskie i Skarbiec Katedralny na Wawelu, groby zasłużonych na Skałce oraz stary cmentarz żydowski na Kazimierzu. Widzieliśmy miejsce, gdzie polscy uczeni skroplili tlen i azot – po raz pierwszy na świecie. Odbyliśmy również nieco dalszą wycieczkę tramwajową do Bronowic Małych, aby odwiedzić dawny dworek Władysława Tetmajera, zapoznając się w ten sposób z miejscem, uwiecznionym przez Stanisława Wyspiańskiego w „Weselu”.  Niezapomnianym przeżyciem był też wieczorny spektakl kabaretowy w Piwnicy pod Baranami. Zwiedzaniu poszczególnych zabytków towarzyszyły referaty, przygotowane i wygłaszane przez wszystkie osoby z klasy.

Żelaznym punktem programu było oczywiście oddanie hołdu sercu Klementyny Hoffmanowej, spoczywającemu w Katedrze Wawelskiej, oraz dotknięcie serca Dzwonu Zygmunta. A w obliczu zbliżającej się matury nietrudno zgadnąć, jakie życzenie pomyślała sobie wówczas większość osób…