Tekst: Alicja Caban
Zdjęcia: Piotr Halbersztat, Ewa Nizińska, Anna Kramek-Klicka


15 października 2020 roku klasa 3U z nieocenioną pomocą pani profesor Anny Kramek-Klickiej i pani profesor Ewy Nizińskiej postanowiła zorganizować spacer po Muranowie i innych warszawskich palimpsestach, czyli elementach tkanki miasta, które wytarto z mapy i nakreślono na nowo.
Hoffmaniacy szukali między innymi eksperymentalnego osiedla-pomnika, ducha rabina z Wielkiej Synagogi czy ulubionej kawiarni literackiej Juliana Tuwima, a wiedzę o palimpsestach przekazywali sobie nawzajem poprzez bezkontaktowe referaty. Dzięki uprzejmości pani Kamili Radeckiej-Mikulicz Hoffdkrywcy mogli także zwiedzić wystawę ,,Tu Muranów” w Muzeum Historii Żydów Polskich. Na szczęście fakt, że ich uśmiechy były scHoffane pod maseczkami, nie przeszkodził im w odkryciu tego, co znajduje się pod maską współczesnych elewacji!