logoREGULAMIN XI EDYCJI FESTIWALU MAŁYCH FORM TEATRALNYCH  „12 MINUT”

 1. Festiwal ma formę konkursu.
 2. Udział w konkursie jest całkowicie darmowy.
 3. Spektakl może zostać zrealizowany przez dowolną grupę uczniów (zespół szkolny lub międzyszkolny).
 4. Forma spektaklu jest otwarta, tzn. dopuszczamy etiudy teatralne, performance, scenki teatralne, krótkie spektakle teatralne, występy muzyczne z elementami gry aktorskiej. Występy kabaretowe i skecze będą dopuszczane na małej scenie.
 5. Organizatorzy nie narzucają tematu przewodniego prezentowanego przedstawienia.
 6. Spektakle, których treść uważana jest powszechnie za wulgarną, niemoralną, propagującą rasizm lub/i budzącą obrazę społeczną jak i osobową, nie będą dopuszczone do prezentacji.
 7. Organizatorzy Festiwalu nie biorą odpowiedzialności za prawa autorskie do scenariusza oraz dodatkowych materiałów artystycznych użytych przez uczestników (muzyka, znaki graficzne, zdjęcia, utwory audiowizualne – w tym filmowe itp.). Występujący we własnym zakresie odpowiadają za wykorzystane materiały artystyczne.
 8. Zespół teatralny powinien składać się z aktorów i ekipy technicznej, która odpowiada za scenografię. Dodatkowo występujący odpowiadają za rekwizyty i charakteryzację (organizatorzy nie wykonują elementów scenografii). Użycie w sztuce ognia lub dymu musi zostać wcześniej zgłoszone do szefów Festiwalu.
 9. Czas trwania każdego występu powinien zajmować 12 – 15 minut. Prosimy o podawanie w karcie technicznej prawdziwego czasu przygotowań i trwania spektaklu.
 10. Podczas przedstawienia na scenie nie może przebywać więcej niż 15 osób.
 11. Czas przygotowania do spektaklu (ustawienie dekoracji, świateł, itp.) nie może przekroczyć 10 minut. Ograniczenia czasowe będą ściśle przestrzegane.
 12. Organizatorzy zapewniają (w ramach swoich możliwości) oświetlenie i nagłośnienie dostosowane do spektaklu (szczegóły techniczne do uzgodnienia z sekcją techniczną po kwalifikacji grupy).
 13. Wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną kartę zgłoszeniową wraz z deklaracją zgody na publikację wizerunku każdego z uczestników należy przesłać do 4 listopada na adres zgloszeniaft12min@gmail.com. Kartę techniczną oraz zgody na publikację wizerunku należy przesłać do 9 listopada.
 14. Do 6 listopada poinformujemy o przebiegu wstępnej kwalifikacji – lista zakwalifikowanych zespołów zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie Festiwalu na Facebooku (www.facebook.com/festiwal12minut) oraz wysłana mailem do zespołów biorących udział w kwalifikacji. Ostateczny program przeglądu (harmonogram) będzie dostępny 16 listopada.
 15. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalenia kolejności prezentacji.
 16. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu prezentacji wszystkich uczestników.
 17. W skład czteroosobowego jury konkursowego wchodzą: osoby teatru, przedstawiciele grona pedagogicznego i uczniów.
 18. Jury może przyznać jedną nagrodę główną oraz nagrody lub wyróżnienia dla wybranych zespołów i/lub uczestników. Nagroda publiczności przyznawana jest w trybie głosowania internetowego widzów na najlepszy występ.
 19. Ruchem podczas wchodzenia i wychodzenia na teren szkoły kieruje Sekcja Organizacyjna. Członkowie tej Sekcji mogą poprosić o okazanie dokumentu tożsamości (ze zdjęciem) oraz o okazanie torby i/lub plecaka wnoszonego na teren szkoły. Prosimy o reagowanie na prośby i polecenia członków sekcji dla wspólnego dobra oraz porządku i bezpieczeństwa.
 20. Na terenie IX Liceum Ogólnokształcącego im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie obowiązuje regulamin szkoły dostępny na hoffmanowa.pl.
 21. W przypadku kwestii spornych, nie zawartych w regulaminie, ostateczny głos należy do organizatorów Festiwalu.
 22. Termin nadsyłania kart zgłoszeniowych oraz kwalifikacji może ulec zmianie z uwagi na rozwój pandemii i konieczność przełożenia terminu Festiwalu.

Gdzie szukać informacji i pomocy:

Kaja Sobieszczuk        *       Michał Skipietrow        *      Adam Godzimirski            *        Julia Woźnica      *        Zuzanna Moszyńska      *      Zofia Domańska

zgloszeniaft12min@gmail.com

facebook.pl/festiwal12minut


ZAŁĄCZNIKI:

1. Karta techniczna

2. Karta zgłoszeniowa


Zamknij menu