Tekst: E. Nizińska
Zdjęcia: E. Nizińska, H. Roszkowska, A. Rębacz


Pół roku temu rozpoczęliśmy realizację projektu „Warszawa – Drezno – Paryż 1798-1845”. Po intensywnym okresie szukania funduszy, wymiany pomysłów, czytania źródeł, a następnie pisania scenariusza, jesteśmy znacznie bliżej końcowego efektu, a ma być nim film „Patronka” – fabularyzowany dokument, przybliżający losy, twórczość i działalność Klementyny z Tańskich Hoffmanowej.
Zakończyliśmy właśnie tygodniowe zdjęcia w Dreźnie i Paryżu, czyli miastach, gdzie Hoffmanowa mieszkała w latach 1831-1845. Codziennością grupy dwudziestu siedmiu uczennic i uczniów stała się praca w rolach aktorów, reżyserów, scenografów, specjalistów od dźwięku, charakteryzacji i kostiumów. Ukoronowaniem naszych codziennych wielogodzinnych przygotowań było hasło operatorów kamer: „Kamera… Akcja!”.
Zachęcamy do obejrzenia reportażu ukazującego kulisy powstawania filmu.
Dziękujemy wszystkim osobom prywatnym oraz instytucjom, które uwierzyły w powodzenie projektu i wsparły go finansowo bądź merytorycznie.
Premierę „Patronki” zaplanowano na 25 listopada 2019r.


Zamknij menu
Skip to content