W piątek 28 kwietnia 2019 r. absolwenci klas trzecich otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Na spotkaniu w sali gimnastycznej swoje słowa do nich skierowała Pani Dyrektor oraz Przewodniczący Rady Rodziców. Specjalne gratulacje otrzymali zwycięzcy olimpiad przedmiotowych. Podziękowano również oficjalnie członkom pocztu sztandarowego, obecnym w ciągu ubiegłego roku na wszystkich uroczystościach szkolnych. W salach lekcyjnych czekały zaś na absolwentów prezenty, przygotowane przez Samorząd Uczniowski.


Zamknij menu
Skip to content