Popieramy głos nauczycieli V LO w Krakowie i wyrażamy zaniepokojenie sytuacją, w jakiej znalazła się oświata. Domagamy się niezwłocznego podjęcia dialogu, ale chcemy wziąć w nim czynny udział, gdyż jak dotąd nasz głos był lekceważony. Przedstawione przez nas poniżej problemy są dobitnym dowodem na to, że zdanie nauczycieli ma w całym sporze zasadnicze znaczenie.

Chcielibyśmy powrócić do zwykłego trybu pracy z uczniami i realizowania zadań statutowych szkoły. Ponadto nie chcemy marnowania potencjału uczniów i nauczycieli.

Obecnie istnieje obawa, że klasyfikacja maturzystów nie zostanie zakończona w planowanym terminie ze względu na trwający strajk, ponieważ do klasyfikacji potrzeba kworum (50%) Rady Pedagogicznej złożonej z nauczycieli danej szkoły. Zaburzeniu ulec może również harmonogram egzaminów maturalnych, ponieważ do ich przeprowadzenia dla 246 maturzystów nasze liceum potrzebuje 115 nauczycieli, w tym przeszkolonych egzaminatorów do egzaminów ustnych z języka polskiego i języków obcych nowożytnych. Brak egzaminatorów może również sparaliżować pracę zespołów egzaminacyjnych we współpracujących z nami szkołach.

Powyższe problemy to najbardziej niekorzystny wariant rozwoju sytuacji, a my nie chcemy do niego dopuścić. Oczekujemy zatem natychmiastowego podjęcia dialogu. Mamy nadzieję, że kierując się dobrem uczniów, rozpoczniemy rozmowę o przyszłości edukacji w Polsce.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie

Zamknij menu
Skip to content