MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TŁUMACZA „Czym jest dobry przekład?  W jakim stopniu tłumacz może ingerować w tekst oryginału, jakie są strategie tłumaczenia i na czym polega odpowiedzialność tłumacza za tekst? Jaka jest zależność między wiernością tekstowi a inwencją tłumacza, jak tłumaczyć i zapisywać imiona, nazwiska?”  – Takie i podobne kwestie rozważali uczniowie Hoffmanowej w ramach Lekcji z tłumaczem, z okazji Międzynarodowego Dnia Tłumacza.

Naszymi gośćmi byli: Adam Lipszyc – tłumacz, eseista i filozof, profesor nadzwyczajny Polskiej Akademii Nauk, oraz  Jakub Kornhauser – poeta, literaturoznawca i tłumacz z języków romańskich.

Adam Lipszyc najpierw opowiedział słuchaczom o blaskach i cieniach zawodu tłumacza, a następnie wciągnął ich w pasjonującą pracę nad słowem. Uczniowie dostali do przetłumaczenia kilka pierwszych zdań z powieści Franza Kafki “Zamek”. Zadanie było z pozoru proste, w końcu każdy ma w smartfonie dostęp do słowników… Pan Adam Lipszyc pokazał nam jednak, że to dopiero początek pracy tłumacza, wstęp do pasjonującej dyskusji, próba odpowiedzi na pytanie: jak zachowując wierność znaczeniom poszczególnych słów, oddać ducha utworu, jak wejść w świat stworzony przez  autora.

W pierwszej części spotkania z Jakubem Kornhauserem mowa była o specyfice tłumaczenia z tzw. „małych literatur”, w tym przypadku z  języka rumuńskiego, którym posługują się mieszkańcy  Rumunii i  Mołdawii. Druga część Lekcji z tłumaczem poświęcona była z kolei warsztatowi pracy tłumacza i pułapkom tłumaczenia literatury awangardowej, a koncentrowała się na wspólnej pracy nad surrealistycznym poematem „Vasco Da Gama” Gellu Nauma, awangardowego poety rumuńskiego z lat czterdziestych.

Lekcje odbyły się z inicjatywy organizatora przedsięwzięcia – Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Dziękujemy bardzo!


Zamknij menu