Tekst: Aleksandra Melaniuk (II F) , Michalina Talacha (II F)
Zdjęcia: Maciej Czwojdziński (II F)


13 kwietnia odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie w ramach projektu fundacji The Bridge. Podsumowany został cykl czterech spotkań, którego motywem przewodnim były hasła “Education is a Window to the World” i “Stop the culture of waste”. Dowiedzieliśmy się również więcej na temat promocji książki “Baśnie i Dziwy, by świat był sprawiedliwy”, którą licealiści tłumaczyli i redagowali wspólnymi siłami- elektroniczną wersję otrzymało już ONZ, a także każda z zaangażowanych w projekt szkół.
Współpracując z The Bridge Foundation w tym roku szkolnym mieliśmy okazję przeprowadzić ankietę wśród uczniów naszego liceum oraz sondę uliczną na temat demokracji postrzeganej oczami ludzi z różnych środowisk. Ważnym elementem programu było również pisanie pocztówek do Dyrektora Generalnego ONZ, pana Michaela Møllera.
W marcu spotkaliśmy się w naszej szkole z panią Margo Koniuszewski, prezesem fundacji The Bridge, by omówić wyniki naszej pracy i porozmawiać o rosnącej wśród młodych ludzi świadomości konieczności ochrony środowiska, a także wspólnie zastanawialiśmy się nad sposobami, za pomocą których każdy z nas może dbać o Ziemię, mieć wpływ na jej rozwój i przyczynić się do globalnych zmian na lepsze.
Gdy uczestniczymy w projektach fundacji The Bridge, coraz szerzej otwierają nam się oczy na problemy współczesnego świata. Czekamy z niecierpliwością na naszą przyszłoroczną współpracę!
Tymczasem zachęcamy wszystkich, aby wzięli udział w organizowanej przez nas w czerwcu akcji “Stop the culture of waste”, która będzie polegać na zbiórce makulatury. Szczegóły pojawią się wkrótce w Librusie i na korytarzach szkoły. Dochód ze zbiórki papieru fundacja przeznaczy – poprzez współpracę z bibliotekami powiatowymi- na edukację dzieci i młodzieży dotyczącą zagrożeń środowiska i globalnych wyzwań.


Zamknij menu
Skip to content