Tekst: Zuzanna Solarz 2F
Zdjęcia: The Bridge Foundation, Monika Cena


20 października 2017 r., zaangażowani uczniowie klas 2F i 2E pod opieką prof. Moniki Ceny wzięli udział w wykładzie inauguracyjnym programu Edukacja Oknem na Świat, zorganizowanym przez fundację The Bridge. Razem z innymi uczniami najlepszych polskich liceów zostaliśmy powitani przez założycieli fundacji, panią Margo Koniuszewski i jej męża Adama Koniuszewskiego, oraz, za pośrednictwem nagrania, przez premiera Kanady. Przedstawiciele uczniów odczytali również list Dyrektora Generalnego ONZ skierowany do wszystkich uczestników trzeciej już edycji programu, która ma na celu pomóc nam, młodym ludziom, zgłębić wiedzę na temat globalnych wyzwań współczesnego świata. Wydarzenie odbyło się na terenie budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Spotkanie miało formę wykładu wprowadzającego uczestników w tematykę programu. Pan Adam Koniuszewski, prowadzący spotkanie w języku angielskim, opowiadał o globalnych wyzwaniach, którymi młodzież będzie zajmować się podczas trwania projektu. Mówił o roli Organizacji Narodów Zjednoczonych w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, mających w założeniu zapewnić transformację ekonomiczną naszej planety i pomóc m.in. w zlikwidowaniu biedy, stworzeniu podstaw praworządności oraz ochronie przyrody. Uczestnicy wykładu mieli możliwość zadawania pytań, z których wywiązała się potem dyskusja.

Każde z liceów otrzymało zadanie przeprowadzenia i analizy ankiety na temat globalnych zagrożeń dla współczesnego świata. Każda ze szkół będzie chciała wypaść jak najlepiej, co sprawia, że zadanie jest stresujące i wymaga skrupulatnych przygotowań, ale jest również dobrą motywacją do rzetelnej pracy. Kolejne spotkanie odbędzie się na początku grudnia i wtedy właśnie uczniowie zostaną rozliczeni z powierzonego im zadania oraz dowiedzą się jakie kolejne wyzwania przygotowali dla nich organizatorzy programu.


Zamknij menu