Tekst Bartosz Szymański 2D
Zdjęcia: uczestnicy gry


Jak co roku w naszej szkole odbyła się gra miejska dla pierwszoklasistów, organizowana przez klasy drugie pod czujnym okiem profesor Marty Cieśli i profesora Artura Jabłońskiego. Zabawa miała tematykę historyczną: niecna czasoprzestrzeń zagięła się niespodziewanie podczas zmiany czasu z letniego na zimowy, w wyniku czego wydarzenia i miejsca z ostatnich dwóch stuleci zaczęły mieszać się z teraźniejszością.

Uczestnicy gry stali się grupą śmiałków wykonującą bardzo ważną misję: pośród zawirowań czasowych, w Warszawie pełnej carskich szpiegów i rozpędzonych omnibusów musieli odnaleźć przebywającą gdzieś w centrum miasta Klementynę Hoffmanową i dostarczyć jej zaszyfrowaną wiadomość.

Podczas trwających przygotowań do powstania listopadowego odnalezienie w stolicy patronki naszej szkoły nie było wcale trywialnym zadaniem, toteż pierwszoklasiści zostali podzieleni na grupy, aby zwiększyć szanse powodzenia misji. Pomocą były też zadania-wskazówki, których rozwiązanie dodatkowo zmniejszało prawdopodobieństwo natknięcia się na wrogo nastawioną „carską ochranę”, której jedynym celem stało się opóźnianie grup śmiałków. A czas miał przecież kluczowe znaczenie – Hoffmanowa musiała dostać przesyłkę przed rozpoczęciem powstania listopadowego. Start misji nastąpił 10 X o godzinie 8:00. W tym roku grupy miały swoich dziewiętnastowiecznych patronów. Nowością było także przydzielenie odgórne uczestników zabawy do danych grup, aby uniknąć zamieszania i zwiększyć szanse na zaznajomienie się z większą liczbą rówieśników.

Mimo wielu zasadzek przygotowanych przez drugoklasistów, którzy byli zarówno przewodnikami grup jak i carską ochraną, wszyscy uczestnicy bawili się świetnie, po czym cali i zdrowi wrócili do IX LO.

Grę otrzęsinową wygrała grupa pod patronatem Adama Mickiewicza. Gratulujemy wszystkim pierwszoklasistom ukończenia zabawy. Mamy nadzieję, że za rok będzie równie ciekawie.


Zamknij menu
Skip to content