Na początku była Akademia Filmowa, którą z „łezką w oku” wspominają nasi absolwenci…
Zaczęło się od współpracy z firmą Gutek Film (późniejszym Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty), której efektem stało się uruchomienie programu szkolnej edukacji filmowej. Od 2000 roku młodzież uczestniczyła w pokazach organizowanych przez autorkę projektu, panią Irenę Kruglicz-Kamińską. Były to przede wszystkim projekcje klasyki filmowej, poprzedzone prelekcją filmoznawcy.
W 2002 roku ruszył autorski program filmowy, opracowany przez prof. Małgorzatę Wiśniewską, przeznaczony dla kolejnych poziomów klas, skorelowany z programem nauczania przedmiotów humanistycznych. Uczniowie uczestniczyli w 8-10 pokazach rocznie, a następnie omawiali dzieła na lekcjach, pisali recenzje, urządzali wystawy poświęcone twórcom lub nurtom filmowym, a także wykorzystywali wiedzę zdobytą w Akademii w trakcie prezentacji maturalnych. W ciągu 5 lat funkcjonowania programu autorskiego hoffmaniacy obejrzeli w sumie prawie 90 filmów (poza pokazami programowymi odbywały się też projekcje specjalne, okolicznościowe, np. z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, Dnia Edukacji Narodowej i inne).
Nasza młodzież uczęszczała na warsztaty i spotkania organizowane przez DKF Muranów, m.in. odbył się pokaz specjalny „Barw ochronnych”, połączony z dyskusją z reżyserem, Krzysztofem Zanussim. Grupa pasjonatów z klasy humanistycznej miała również wyjątkową okazję brać udział w zajęciach Przedszkola Filmowego, utworzonego przy Mistrzowskiej Szkole Filmowej Andrzeja Wajdy. Nakręcona przez nich etiuda „Chłód” była pokazywana na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym we Wrocławiu, w sekcji: Debiuty.
Następnym krokiem było uruchomienie autorskiej klasy kulturowo-filmowej (z programem ułożonym przez prof. Wiolettę Ciak i prof. Małgorzatę Wiśniewską), z rozbudowanym planem zajęć warsztatowych z zakresu filmoznawstwa i historii sztuki. Uczniowie i uczennice tych klas dwukrotnie skorzystali z programu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i pod okiem profesjonalnych operatorów nakręcili dwa filmy: dokumentalny, w domu dla uchodźców „Dębak”, i fabularny – o historii Warszawy. Kilkukrotnie brali udział, pod opieką prof. Małgorzaty Bazan, w bezpłatnych sobotnio-niedzielnych warsztatach operatorskich, reżyserskich i montażowych w Warszawskiej Szkole Filmowej. Nawiązaliśmy też współpracę ze Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, gdzie w kinie „Alchemia” nasze edukatorki (prof. W. Ciak i prof. M. Bazan) prowadziły zajęcia filmowe z młodzieżą z IX LO i innych szkół warszawskich.
Hoffmanowa dotrzymywała kroku zmianom w oświacie i dlatego od momentu wprowadzenia nowej formuły egzaminu wewnętrznego uruchomiono, w ramach cyklu „Między tekstami kultury” autorstwa prof. M. Wiśniewskiej, specjalne pokazy dla maturzystów, przygotowujące do ustnego egzaminu maturalnego.
Od 2014 roku istnieje w szkole koło filmowe, prowadzone przez prof. M. Bazan. Podczas zajęć omawiane i przede wszystkim analizowane są filmy należące do kanonu kultury wysokiej, jak i te, które zaliczyć można do kultury masowej.
W 2015 roku wprowadzono w naszej szkole dwuletnią „innowację pedagogiczną” – edukację filmową (wg autorskiego programu prof. M. Bazan i prof. M. Wiśniewskiej) dla uczniów dwóch profili (e i f). Efektem zajęć było niewątpliwie rozbudzenie zainteresowania kinem, co z kolei zaowocowało udziałem ponad dwudziestu uczniów w I Olimpiadzie Wiedzy Filmowej i Komunikacji Społecznej. W wyniku zmagań cztery osoby z II klas znalazły się w finale, a jedna z nich została laureatem. Dla chętnych licealistów (nie tylko z naszej szkoły, ale całego Mazowsza) uruchomiono w IX LO od wiosny tego roku kurs filmoznawczy przygotowujący do olimpiady i konkursów filmowych. Jesienią ruszy jego kolejna edycja.
Za nami długa i obfitująca w wydarzenia historia filmowej Hoffmanowej. Co przed nami?
W nadchodzącym roku szkolnym chcielibyśmy zaproponować hoffmaniakom udział w Festiwalu Filmowym, który będzie miał swój finał w dniu Święta Szkoły.
Szczegółowych informacji na temat tegorocznej edycji festiwalu należy szukać w zakładce „Regulamin”.
Zapraszamy wszystkich pasjonatów filmu do udziału w organizacji imprezy, a początkujących filmowców – zachęcamy do debiutu.
Organizatorzy: Małgorzata Bazan, Małgorzata Wiśniewska, Artur Jabłoński

Zamknij menu