Dnia 2 kwietnia 2010r. zmarła pani Anna Spiechowicz,
zasłużony pedagog i wychowawca wielu pokoleń hoffmaniaków.

Pani profesor Anna Spiechowicz uczyła biologii w naszej szkole od 1962 roku. Była nauczycielką wybitną, która zostawiła ślad w pamięci swoich uczniów.

Wychowała wielu laureatów Olimpiady Biologicznej. We wszystkich okolicznościach życia szkolnego zawsze przyjmowała postawę odpowiedzialności za placówkę i dobro młodzieży. Wykonując w latach 1971-1983 obowiązki wicedyrektora wykazywała energię, sprawność organizacyjną, poczucie odpowiedzialności i umiejętność kierowania zespołem nauczycielskim i uczniowskim. Była niezwykle lubiana i szanowana w obu tych środowiskach.
Z okazji Jubileuszu 135-lecia naszej szkoły Anna Spiechowicz została wyróżniona medalem bene merito.

Nabożeństwo żałobne odbyło się 12 kwietnia 2010 r. na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie. Pani Anna Spiechowicz jest pochowana w kwaterze 54 J.


Zamknij menu
Skip to content