Najlepiej uczyć się wieloma zmysłami, wtedy jest szansa, że wiadomości zostaną utrwalone. Uczniowie klas 1A i 1B praktykują biologię doświadczalnie i manualnie.

Praktyczne wykonanie doświadczenia na podstawie wcześniej postawionego problemu badawczego uczy uważności w podejściu do pracy naukowej. Każdy element wykonanego doświadczenia został dokładnie omówiony, co pomogło wykluczyć popełnianie tych samych błędów w przyszłości.

Na planecie Ziemia organizmy są formą białka, co wymusza wieloetapowość różnych procesów, aby przenoszona energia nie spowodowała uszkodzenia ich struktury. Replikacja zatem nie jest trudnym procesem, tylko jest procesem wieloetapowym, co ćwiczyli uczniowie z klas 1A i 1B budując modele tego procesu z plasteliny.