Gratulacje i wyrazy uznania dla absolwentów, ich rodziców i nauczycieli z okazji 26. edycji Rankingu Liceów Perspektywy 2024.

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2024, w którym zajęliśmy 10 miejsce w Polsce (z 7, i wcześniej 11) oraz 5 miejsce w Warszawie (z 2 i wcześniej z 5).

Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2024, w którym zajęliśmy 2 miejsce w Polsce (z 2 i wcześniej z 4), na podstawie wyników matury z maja 2023 r.

Ranking Szkół Olimpijskich 2024, w którym zajęliśmy 51 miejsce w Polsce (z 41 w 2023 i 81 w 2022).