23 maja całą klasą wzięliśmy udział w warsztatach w Biurze Parlamentu Europejskiego w Warszawie. Zajęcia miały na celu przybliżenie porządku obrad, które na co dzień mają miejsce w Strasburgu.
Zajęcia rozpoczęły się krótkim filmem opowiadającym o historii powstania i głównych celach Unii Europejskiej. Następnie klasa została podzielona na mniejsze grupy, które miały wcielić się w role danych partii zasiadających w Parlamencie. Każda partia musiała wysłuchać grupy specjalistów i zapoznać się z poglądami ugrupowania, do którego zostali przydzieleni.
Po dyskusji uczniowie musieli dojść do kompromisu wspólnie z innymi partiami, aby wypełnić jak najwięcej swoich założeń. Pod koniec spotkania przedstawiciel każdej grupy podsumował obrady i odbyło się głosowanie za przyjęciem projektów.
Wszystkim uczniom bardzo podobały się warsztaty, ich temat trafił w zainteresowania klasy o profilu społecznym. Było to również niezwykle przydatne doświadczenie, uczące wystąpień przed publicznością czy pracy w grupie.