Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym będzie realizowała Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Zadanie  to jest finansowane ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego z budżetu państwa w ramach realizacji Priorytetu 3  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Szkoła już po raz kolejny przystąpiła do tego programu, co pozwoli nam uzupełnić księgozbiór o kolejne nowości wydawnicze, lektury oraz czytniki e-booków. Głównym celem projektu jest  poprawa stanu czytelnictwa w Polsce oraz  rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Zakupione pozycje są już dostępne w bibliotece.

Program realizowany będzie do końca maja 2022 r.

W związku z realizacją programu zostały zaplanowane wydarzenia związane z rozwojem czytelnictwa: spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konkursy, wystawy oraz projekty edukacyjne.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą zakupionych nowości.