9 października w naszym liceum odbyła się symulacja wyborów parlamentarnych organizowana w ramach ogólnopolskiego projektu “Młodzi Głosują” przez uczniów klasy 2F. Poprzedziła ją ponad tygodniowa kampania profrekwencyjna, podczas której przeprowadziliśmy krótkie prezentacje na temat projektu w każdej z 34 klas, jak również przygotowaliśmy plakaty oraz ogłoszenia w radiowęźle.

 

Wyniki wyborów szkolnych:

KW Sojusz Lewicy Demokratycznej 35,29% (258)

KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni 35,29% (258)

KW Prawo i Sprawiedliwość 11,35% (83)

KW Konfederacja Wolność i Niepodległość 11,22% (82)

KW Polskie Stronnictwo Ludowe 6,84% (50)

Frekwencja ogólna 69, 2% (768/1110)

Frekwencja uczniów obecnych w szkole 75% (768/1022)

Klasy pierwsze podstawówka 66%

Klasy pierwsze gimnazjum 75%

Klasy drugie 71%

Klasy trzecie 66%

Klasy A 61%

Klasy B 66%

Klasy C 62%

Klasy D 67%

Klasy E 81%

Klasy F 90%

Klasy G 51%

Klasy H 69%

Klasy U 67%