Tekst: Marta Domżał
Zdjęcia: H. Roszkowska


Z okazji Święta Patronki Szkoły, które obchodziliśmy 23 listopada 2018 roku, uczniowie wraz z nauczycielami zorganizowali wiele ciekawych wydarzeń. Wśród nich warto zwrócić uwagę na II edycję Konkursu Recytatorskiego Język obcy vs język polski. Jego formuła polegała na recytacji tego samego wiersza w języku obcym i po polsku przez dwie osoby, występujące na scenie w parach.

Początek konkursu przewidziany był na 12:30. Wcześniej, uczniowie klasy 2H wraz z panią profesor Anną Cioch i panią profesor Danutą Przeździecką, przygotowali w bibliotece miejsce dla występujących, jury i publiczności. Konkurs rozpoczął się krótkim wstępem wygłoszonym przez prowadzących – Martę Wolszczak i Jakuba Kalbarczyka. Następnie przyszedł czas na recytację. Wystąpiło dziesięć par, w tym sześć duetów polsko-niemieckich, trzy polsko-angielskie i jeden polsko-rosyjski. Tematyka przedstawionych utworów była bardzo zróżnicowana. Jury oraz publiczność mieli przyjemność usłyszeć między innymi utwór Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Williama Szekspira, Jarosława Iwaszkiewicza, czy Mirona Białoszewskiego. Wielu wykonawców otrzymało zasłużone brawa. Wszyscy byli wysłuchani z szacunkiem należnym osobom występującym na scenie. Atmosfera była bardzo przyjazna i może dlatego wydarzenie cieszyło się dużą popularnością.

Gdy wszyscy zaprezentowali przygotowane przez siebie utwory, jury w składzie: pani profesor Wioletta Ciak, pani profesor Marta Cieśla i pani profesor Anna Podemska, udało się do sąsiedniego pomieszczenia na naradę. W tym czasie można było zagłosować na najlepszy występ w specjalnie przygotowanej ankiecie rozdanej wszystkim słuchaczom. Organizatorzy pomyśleli też o małym poczęstunku w postaci ciastek. Wiele osób dyskutowało na temat występów. Obstawiano wyniki konkursu.

Po krótkiej przerwie, wszyscy udali się z powrotem do sali, gdzie pani profesor Wioletta Ciak ogłosiła wyniki ankiety oraz werdykt jury. Nagrodę publiczności otrzymali Aleksandra Musioł i Antoni Plasota, którzy zaprezentowali wiersz Alone, autorstwa Mayi Angelou. Trzecie miejsce zdobyła Zofia Goyke i Michał Graczykowski z utworem Lustro Sylvii Plath. Druga nagroda została przyznana Maksymilianowi Klejnemu i Belgutei Tsevegmedowi, którzy zadeklamowali wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. Elegia. Pierwszą nagrodą jury uhonorowało wspomnianą wcześniej interpretację wiersza Alone w wykonaniu Aleksandry Musioł i Antoniego Plasoty. Okazało się, że swoim występem zachwycili oni nie tylko publiczność, lecz także jurorów. Po wręczeniu nagród, podziękowano jury oraz pani profesor Annie Cioch i pani profesor Danucie Przeździeckiej, które czuwały nad przygotowaniem całego wydarzenia.